Přejít na hlavní obsah

Na MUNI vzniklo nové výzkumné centrum pro ekonomii zdravotnictví

Mezi prioritní témata Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) budou patřit stárnutí populace a s ním spojené zvyšující se nároky na zdravotní i sociální systém, adopce nových technologií ve zdravotnictví nebo kvalita a dostupnost zdravotní péče v ČR.

Ekonomicko-správní fakulta MU.

Cílem institutu HEPII, který vznikl na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (ECON MUNI), je ve spolupráci s klíčovými zdravotnickými institucemi koordinovat špičkový výzkum a výuku v oblasti ekonomie zdravotnictví, zdravotní politiky a inovací od základního výzkumu až po klinickou praxi. Povede ho ekonom Jakub Hlávka, který působil jako profesor na University of Southern California v Los Angeles, kde se věnoval ekonomii zdravotnictví a vedl několik výzkumných týmů zabývajících se otázkami stárnutí populace, dostupnosti nových léků a úhradových mechanismů.

„V současné době je zapojení ekonomů do rozhodování ve zdravotnictví velmi omezené. Ekonomové mohou poskytnout širší, daty podložený pohled na náklady a přínosy současných i nových programů. Mohou tak zjistit, které klinické či jiné intervence – např. v oblasti prevence – mají největší potenciál snížit náklady na péči a zvýšit kvalitu života obyvatel naší země. Lepší analýza dat a jejich využití pro rozhodování by navíc ušetřily pacientům i zdravotníkům mnoho času,“ komentuje potřebu odborníků na zdravotní ekonomii Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace.

Jedním z témat, kterým se spolupracovníci institutu budou věnovat v dalších letech, je oblast paliativní péče. Přestože jde o typ péče, jejíž kvalita v České republice narůstá, její dostupnost je stále omezená. Projekt financovaný z prostředků programu Evropské unie Horizont Evropa umožní Masarykově univerzitě přispět k vyhodnocení ekonomických dopadů intervence „In-touch“. Tato intervence spočívá v cílené práci s obyvateli domovů pro seniory, kteří trpí demencí, a jejich rodinnými příslušníky. Vyhodnocení nákladů a benefitů programu v rámci navržené randomizované studie je klíčové pro budoucí úhradu cílených intervencí z veřejných prostředků. Podobný typ výzkumu má potenciál zlepšit kvalitu a dostupnost různých typů zdravotní péče v ČR.

Členové Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) s Jakubem Hlávkou (horní řada uprostřed).

Ekonomie zdravotnictví je relativně mladý obor – i ve Spojených státech má tradici jen několika desítek let. V České republice momentálně chybí dostatek odborníků v této oblasti. Díky iniciativě ECON MUNI Masarykovy univerzity proto vzniká i nový inženýrský studijní program aplikované zdravotní ekonomie, který by měl tento deficit ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru zaplnit. Studijní program, který vychází ze spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity, právě prochází akreditačním řízením a uchazeči se do něj budou moci přihlásit v roce 2024.

Absolventi programu naleznou uplatnění v mnoha profesních oblastech – od ekonomů v pojišťovnách či u zdravotních poskytovatelů včetně největších nemocnic až po analytiky v institucích státní správy nebo profesionály v soukromém sektoru, například v biotechnologických, diagnostických či jiných firmách.

Program bude interdisciplinární a zahrne ekonomické metody ve zdravotnictví, epidemiologii, datovou analýzu, sociální aspekty zdraví populace, porozumění biotechnologiím a základy zdravotnického práva a bioetiky. Během studia se studující budou podílet na projektech i stážích, díky kterým získají aplikované zkušenosti z oblasti zdravotnictví v ČR i zahraničí. Do výuky budou zapojeni experti ze zahraničí – v současné době probíhá příprava spolupráce s univerzitami v Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku.

Projekt „Vznik nového interdisciplinárního programu Applied Health Economics (AHE)“ byl podpořen z Národního plánu obnovy, reforma 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Hlavní novinky