Přejít na hlavní obsah

Správně nastavená komunikace je klíčem k úspěchu

Prorektorkou pro záležitosti studentů a vnější vztahy je v aktuálním akademickém roce nově Jana Fialová, která od roku 2018 zastávala funkci proděkanky pro záležitosti studentů na lékařské fakultě.

Prorektorka pro záležitosti studentů a vnější vztahy Jana Fialová.

V rozhovoru pro Magazín M vyslovila prorektorka Jana Fialová přání, aby si veřejnost všímala, že Masarykova univerzita významnou měrou přispívá svojí třetí rolí ke zlepšování života nejen v Brně, ale v celém regionu. K tomu by ráda dostala možnost přispět kvalitní komunikací a vhodnou formou marketingové podpory.

Rektor Martin Bareš při zahájení akademického roku uvedl, že univerzitě jde primárně o studující – budoucí, současné a minulé. Tedy o uchazeče, studenty a absolventy. Ti tvoří vlastně velkou část vaší agendy prorektorky. Logicky tedy asi budete mít hodně práce. Vnímáte to také tak?

Souhlasím, je to rozsáhlá agenda. K tomu mám na starosti komunikaci a vnější vztahy. Ale nejsem na to sama. Všem těmto tématům se na rektorátu věnuje řada kolegyň a kolegů. Mým úkolem je jejich práci koordinovat, podřídit záměrům a cílům univerzity. A také zajistit, abychom poskytovali potřebnou pomoc a podporu fakultám. Mým cílem je, abychom společně vytvářeli prostředí, které bude podporovat, přitahovat a motivovat všechny studující.

Máte zkušenosti jako proděkanka pro záležitosti studentů a vnější vztahy z lékařské fakulty. Plánujete nějakou z povedených aktivit přenést z fakulty na celouniverzitní úroveň?

Zkušenosti z fakulty jsou pro mě hodně důležité. Považuji za výhodu, že jsem se na fakultní úrovní mohla pět let věnovat podobným tématům, které mám nyní na starosti. Myslím, že se nám na lékařské fakultě podařilo věci posunout kupředu. Mám radost z toho, že studenti oceňovali přátelský, ale přitom náročný a férový přistup. Získala jsem tak také skvělou inspiraci při spolupráci s fakultními spolky, které jsou na medicíně velmi živé. Za naprosto zásadní pro svou agendu považuji dobrou komunikaci. Stojí to čas, ale vyplatí se to. Správně nastavená a důvěryhodná komunikace se studenty, uchazeči i absolventy, ale i napříč univerzitou, je klíčová pro to, abychom byli úspěšní.

Kde se domníváte, že je ve vaší agendě nejpalčivější problém, co musí univerzita řešit okamžitě?

Především je potřeba říct, že studujeme a pracujeme na kvalitní a dobře fungující univerzitě. Masarykova univerzita má tradici, moderní zázemí, dobře nastavené procesy, ale především živou akademickou obec. Proto také problémy a výzvy dokážeme průběžně řešit. Příkladů z poslední doby je mnoho. Vyrovnali jsme se s covidem, všemi dopady ruské agrese na Ukrajinu a nyní jistě zvládneme i důsledky teroristických útoků na Izrael. Vším tím univerzita prochází se ctí. A jsem hrdá na to, že studentům a studentkám, ať už jsou z České republiky nebo ze zahraničí, dokážeme v těžkých situacích co nejefektivněji pomoci. Věřím ale, že krize budou brzy za námi a budeme se moci věnovat systematicky tomu, jak zlepšovat zázemí pro studenty, rozvíjet poradenství, nebo ještě lépe oslovovat ty nejkvalitnější uchazeče. Naším společným cílem je mezinárodně stále úspěšnější univerzita a k tomu patří i vysoká vnitřní kultura akademického prostředí.

Musím se zeptat i na agendu kolejí a menz. Myslíte, že studenti vnímají nabídku menz a kolejí pozitivně? Jsou spokojeni?

To je otázka, kterou bychom měli položit především jim samotným. A také to děláme. Za pomoci studentské komory akademického senátu nyní zjišťujeme, jak hodnotí studenti i zaměstnanci služby menz. Je to agenda, které se nyní budu hodně věnovat. V případě kolejí je už situace trochu jiná. Univerzita investuje velké částky na jejich průběžnou údržbu a renovace. Nedávno proběhla rekonstrukce na Vinařkách, nově zrekonstruované jsou koleje Mánesova, nyní začínáme s velkými opravami kolejí Kounicova, mezitím průběžné probíhají opravy a doplňování či modernizace vybavení na všech ostatních kolejích. Hledáme cesty, jak efektivně uspokojit současnou velkou poptávku po ubytování. Zvažujeme jak možnosti dalšího budování ubytovacích kapacit, tak i spolupráci s externími partnery.

Musíme reagovat na to, že poptávka i požadavky se v průběhu času mění. Univerzita také nemá neomezené finanční možnosti. Proto je potřeba volit rozumnou strategii. Byly roky, kdy poptávka po kolejích byla velmi slabá, nyní je to naopak. Snažíme se při svých úvahách zohlednit jak demografický vývoj, tak i vývoj cen bydlení a další faktory, které poptávku ovlivňují. Současně musíme myslet na hospodárnost a udržitelnost. Naším hlavní cílem při tom všem zůstává, abychom vytvořili i v oblasti stravování a ubytování pro naše studenty co nejlepší podmínky.

Jak byste si přála, aby veřejnost vnímala Masarykovu univerzitu?

To je jednoduché. Přála bych si, aby veřejnost vnímala naši univerzitu takovou, jaká ve skutečnosti je. Tedy moderní, ale s významnou tradicí, vstřícnou a přátelskou, ale úspěšnou a konkurenceschopnou. Univerzitu, nabízející vzdělání, které dobře připraví člověka pro život i pro úspěch na pracovním trhu. Jako instituci, která dělá Brno univerzitním městem, jako školu, kterou chtějí mladí lidé studovat, jako univerzitu, k níž se hlásí hrdě její absolventi. Jako místo, kde se dobře studuje, pracuje a žije.

S úsměvem jste mi před pár dny říkala, že vás nejvíc baví práce. Je to opravdu tak, nebo si ještě na nějaké zájmy uděláte čas?

Ano, mě práce na univerzitě opravdu baví. Vážím si té možnosti, že mohu na univerzitě působit. Vážím si příležitostí k seznámení s mnoha úžasnými lidmi, které bych jinak nepotkala. Volný čas a odpočinek, ten mám spojen s rodinou a s přáteli, z nichž někteří také pracují na univerzitě. Tak vidíte, jak je to všechno propojeno. Ale aby to nevypadalo, že jsem workoholik. Zájmů mám opravdu mnoho. Mám ráda přírodu a naši zahradu, kde si umím opravdu odpočinout. Miluji kulturu, především klasickou hudbu. A když mám možnost, tak se ráda vypravím na cesty, především za kulturními památkami či zajímavou architekturou.

Hlavní novinky