Přejít na hlavní obsah

Mladé talenty uchvátila umělá inteligence

Je umělá inteligence (AI) revolucí, nebo pomíjivou bublinou? Odpověď znají účastníci akce AI 4 Talents, která se ve spolupráci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a Fakulty informačních technologií VUT uskutečnila v brněnském Vida! Science Centru.

Sociální robot Karel Pepper.

Po loňském úspěchu akce obě fakulty opět spojily své síly a společně nabídly nabitý program. Jejich odborníci přivítali přes 280 žáků středních škol a jejich vyučujících z různých koutů České republiky a Slovenska. 

„S rostoucí popularitou umělé inteligence se otevírá nespočet příležitostí pro mladší generace, jak propojit technologie s dalšími obory. V tom u nás na fakultě vidíme příležitost, jak otevřít svět informačních technologií širší skupině zájemců z řad dnešních studujících středních škol a pro informatiku je touto cestou nadchnout,“ zhodnotila přínos akce proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery fakulty informatiky Barbora Bühnová

Součástí programu byly přednášky, kvízy, panelová diskuse, praktické workshopy i prezentace firemních partnerů a výzkumných skupin. Tomáš BrázdilKatedry strojového učení a zpracování dat ve své přednášce „Neuronové sítě a rozpoznávání obrázků: Dějepisný výlet s překvapením“ ukázal vývoj a využití neuronových sítí, tedy jednoho z výpočetních modelů používaných v oblasti AI, jenž si propůjčil svůj název od obdobného vzorce chování neuronů v mozku. Studenti tak poznali metodu, která využívá možnosti strojového učení na základě trénovacích vzorů v datech a otevírá tak nový pohled na jejich analýzu. Typicky se používá například při detekci úvěrových rizik a pojistných podvodů, v lékařské diagnostice nebo u předpovědí finančních časových řad, například vývoje burzy.

Aleš HorákZuzana Nevěřilová, rovněž z Katedry strojového učení a zpracování dat, přivedli do Vidy sociálního robota Karla Peppera. V praktické ukázce se zaměřili na lidské pocity při interakci s roboty, sociálními roboty nebo generativními modely. Nechyběl ani interaktivní kvíz a samozřejmě i možnost si s Pepperem pohovořit. 

Panelová diskuse.

Vrcholem programu byla panelová diskuse na téma „AI revoluce, nebo bublina?“, ve které akademický pohled odborníků obou univerzit doplnili svými praktickými zkušenostmi zástupci firem působících v oblasti AI. Řečníci se shodli, že aktuální překotný vývoj v oblasti AI není pro odbornou veřejnost až takovým překvapením. Otázkou však zůstává spektrum výzev, se kterými se budeme muset v budoucnu vypořádat. Vedle dnes již běžného zaměření na funkčnost či bezpečnost AI bychom tak měli bezodkladně řešit i širší společenský rámec, včetně právních aspektů. Martin Dostál (Honeywell) zdůraznil, že současný vývoj nám ukazuje zásadní rozdíl mezi pojmy „učit“ a „naučit“. „Naučit se musíme sami, všechno ostatní jsou jen prostředky. Řada prací s nižší přidanou hodnotou je nahraditelná AI a každý s tím musí počítat ve snaze uplatnit se. Dokážu si představit, že vzroste cena řemesel na úkor například administrativy nebo činností, které se dají automatizovat,“ dodal.

Odpoledne pak patřilo stánkům a workshopům výzkumných skupin a partnerům obou fakult. Vojtěch Brůža z Katedry vizuální informatiky pozval návštěvníky do virtuálního modelu Brna v Minecraftu, díky projektu Brno v kostce. Studenti z TU Brno Racing ukázali jeden ze svých modelů závodní formule a partnerské firmy naší fakulty, Notino a Kyndryl, představily svoje aktivity formou stánků. Zástupci Honeywellu, dalšího z průmyslových partnerů fakulty, pro středoškoláky zorganizovali workshop na téma Dungeons and Dragons s ukázkou konverzačního AI. Do programu se zapojila i MENDELU s možnostmi využití umělé inteligence v průmyslových aplikacích. Během celého dne se také návštěvníci proplétali zákoutími vědeckých expozic Vida! Centra, což příjemně dokreslilo atmosféru akce.

Brno v Minecraftu.

AI 4 Talents je součástí interaktivního festivalu umělé inteligence Dny AI, které v rámci Brna spolupořádá Jihomoravské inovační centrum. „Velmi nás těší rozvoj spolupráce mezi informatickými fakultami MUNI a VUT a našimi kolegy z akademického světa a světa praxe v rámci regionálního inovačního ekosystému“, uzavřela proděkanka Bühnová.

 

Hlavní novinky