Přejít na hlavní obsah

Startuje sběr přihlášek ke studiu, MUNI nabízí inspirativní prostředí

Dnešním dnem startuje možnost podávání přihlášek do bakalářského a magisterského studia na Masarykově univerzitě. Podat přihlášku ke studiu lze až do 29. února 2024.

Pokud středoškoláci váhají, který studijní program zvolit, mohou se při výběru rozhodovat podle fakult nebo témat. Záleží, zda vynikají v konkrétních předmětech, rádi debatují nebo naopak dávají přesnost logickému myšlení. To už napoví, jestli více tíhnou ke vzdělání humanitního, přírodovědného nebo technického směru.

U každého studijního programu si lze prostudovat, které předměty nabízí, jaké je jeho zaměření a jaké jsou jeho cíle. Zároveň si lze na webu přečíst i informace o uplatnění absolventů či možnostech navazujícího studia. MUNI zároveň skýtá i výběr studia podle individuálních potřeb a chutí. Lze si zapisovat libovolné předměty, např. na přírodovědecké fakultě matematiku a k ní na filozofické fakultě třeba psychologii. Většina studijních programů je nastavená tak, že se dá navolit studium podle vlastních vizí, vycházet však lze i z doporučeného průchodu studiem.

K návštěvám jednotlivých fakult se dá využít dne otevřených dveří, nebo není problém vydat se na ně na vlastní pěst a seznámit se s jejich zázemím. Většina fakult sídlí v centru Brna, další část se soustředí v Univerzitním kampusu Bohunice, kam se dá ze středu města dopravit MHD během patnácti minut.  

Vše od přihlášky až po zapisování předmětů a zkoušek lze vyřídit bez starostí přes internet z pohodlí domova. To samé platí pro většinu potvrzení a dokumentů, což pořád ještě neumí ani ty nejlepší světové univerzity. Na MUNI je to standard. Vše se dá odkliknout v univerzitním Informačním systému. Na začátku se sice zdá trošku komplikovaný, ale po prvním zorientování nabízí ucelený přehled od důležitých termínů, map, diskusních fór až po studijní materiály a archivy závěrečných prací.

Každá fakulta má trochu jinou atmosféru, společná je pak pro celou Masarykovu univerzitu snaha posouvat se dopředu. Pokud si uchazeči o studium pro své další vzdělání zvolí MUNI, čeká na ně špičkové pracovní prostředí i příjemné prostory pro trávení volného času. Díky dobrému IT zázemí dokáže MUNI, když si to situace vyžádá, vést i kvalitní online výuku.

Na univerzitě existuje také spousta studentských spolků, do kterých se dá zapojit, získat zajímavé zkušenosti, poznat nové přátele a zažívat nové věci. V případě zájmu není problém se zapojit do výzkumu a v pozdějších ročnících i do výuky. Spoustu zážitků a zkušeností lze pak získat na zahraničním studijním pobytu.

Pomocnou ruku novým studentům nabízejí po celou dobu studia i odborná pracoviště MUNI – Poradenské centrum, Kariérní centrum a Středisko Teiresiás. Obrátit se na ně mohou právě i středoškoláci, kteří si s výběrem studijního programu neví úplně rady. Podpořit studující na jejich cestě k úspěšnému absolvování je cílem Poradenského centra Masarykovy univerzity. Pomůže se stresem ze zkoušek, nabízí konzultace studijní strategie a zajišťuje pro studenty a studentky bezplatné psychologické poradenství. S výběrem studia i nastartováním kariéry zase poradí odborníci z Kariérního centra. Studenti se specifickými nároky mohou využít služeb Střediska Teiresiás. Jejich podpory mohou využít studenti se smyslovým či pohybovým handicapem, s chronickým onemocněním, ale také se specifickou poruchou učení, psychickými potížemi či poruchou autistického spektra. Teiresiás zajišťuje, aby byly akreditované studijní programy přístupné v největší možné míře.

Další informace o přijímacích zkouškách, studiu na MUNI i jednotlivých fakultách si lze přečíst také v magazínu Studuj na MUNI, který je dostupný ke stažení online.

Hlavní novinky