Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta otevřela novou budovu s ateliéry

Katedra výtvarné výchovy získala nové výukové prostory, nové ateliéry. Masarykova univerzita podporou stavby potvrdila zájem na rozvíjení modernizace infrastruktury jednotlivých fakult.

Nová moderní budova s ateliéry katedry výtvarné výchovy.

Beton a bílé omítky, sklo, velká okna a světlo. Moderní stavba umístěná v rohu areálu budovy pedagogické fakulty na brněnském Poříčí v sobě ukrývá tři výškově různá patra výtvarných ateliérů a terasu. „Konkrétně jde o ateliér nových médií, který je vybavený ještě studiem stream, ateliér malby a dílnu pro objektovou tvorbu,“ popsal zázemí nové budovy vedoucí katedry výtvarné výchovy Petr Kamenický.

Ateliér nových médií.

„Architektura budovy ateliérů je jedinečná, předznamenává budoucnost pracoviště a vytváří technologicky dobře vybavený moderní prostor pro tvůrčí výuku studujících a nové formáty komunikace. Ovládněme prosím tento prostor k edukačním a tvůrčím cílům, užívejme ho s nejlepším vědomím a svědomím,“ uvedla děkanka pedagogické fakulty Simona Koryčánková, která budovu ateliérů otevřela a zahájila výuku katedry, která není jen centrem učitelského výcviku, ale také organizuje výstavy, vede univerzitní galerie a nabízí studium galerijní pedagogiky.

Kvestorka Marta Valešová, prorektor Petr Suchý a děkanka Simona Koryčánková při otevření ateliérů.

Prorektor pro internacionalizaci Masarykovy univerzity Petr Suchý popsal nové prostory jako účelné, těšící oko a duši. Popřál všem, kteří v ateliérech budou tvořit, aby dále a úspěšně rozvíjeli svůj talent a realizovali své sny a inspirace. „Vytvořená infrastruktura, kterou dnes předáváme studujícím i pedagogům, představuje počin, který je velkým přínosem nejen pro katedru, ale také pro pedagogickou fakultu. Dokládá trvalý zájem Masarykovy univerzity v pokračování rozvíjení modernizace infrastruktury jednotlivých fakult, jak v centru Brna, tak v univerzitním kampusu v Bohunicích,“ uvedl Petr Suchý, který při slavnostním otevření budovy ateliérů zastoupil rektora Martina Bareše a poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci stavby podíleli.

Rekonstrukce budovy bývalé střelnice, která za minulého režimu patřila katedře branné výchovy, vyšla na 30 milionů korun, přičemž 27 milionů získala univerzita prostřednictvím dotace MŠMT. „Tato investiční akce je výsledkem špičkové práce lidí, kteří poctivě pracovali od původní myšlenky až do konce,“ ocenila realizační tým kvestorka MUNI Marta Valešová a připomněla, že prvním investičním projektem zmíněné dotace byla rekonstrukce tělocvičny v areálu druhé budovy pedagogické fakulty.

Ateliér malby.

Na tom, jak se velmi moderní stavbu podařilo citlivě vklínit do staré zástavby, má zásluhu architekt Michal Palaščák. Za zmínku stojí i environmentální prvky nové budovy, které splňují principy udržitelnosti a vznikly přesně podle představ zadavatelů a nyní i uživatelů – splňují požadavky na jednoduchost použitých technologií včetně recyklovatelného betonu, funkčnost a napojení na stávající systémy budovy fakulty.

Katedra výtvarné výchovy se kromě stavby ateliérů ještě pustila do rekonstrukce stávajících učeben – dokončena je úprava učebny pro teoretiky a v příštím roce zahájí úpravu prostor, ve kterých vznikne pracoviště mezifakultní a meziuniverzitní spolupráce doktorských studijních programů s názvem Centrum zprostředkování umění s malým depozitem a vybavením.

Hlavní novinky