Přejít na hlavní obsah

Cenu ministerstva školství obdrželi Košatková a Toul

Masarykova univerzita získala další dvě prestižní ocenění. Ceny ministra v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu putují na pedagogickou a přírodovědeckou fakultu.

Markéta Košatková a Martin Toul.

Ceny MŠMT předali na začátku tohoto týdne ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová celkem 21 laureátům v pěti kategoriích.

V kategorii za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je ocenění udělováno zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

Cenu převzala Markéta Košatkovápedagogické fakulty, která se dlouhodobě snaží o transformaci vzdělávacího prostředí podporou studujících na Masarykově univerzitě nejen v akademické excelenci, ale také v osobnostně-sociálním rozvoji. Akcentuje internacionální rozměr edukace, výuku v mezinárodních týmech, kulturně-senzitivní přístup a extrakurikulární dobrovolnické aktivity. Významným pilířem jejího pedagogického působení jsou strukturální nerovnosti ve vzdělávání, které reflektuje se studujícími prostřednictvím praxí se sociálně znevýhodněnými rodinami.

„Ocenění pedagogické činnosti je ve vysokoškolském prostředí poměrně vzácné. Umíme hodnotit vědu, publikační a projektovou činnost, ale vzdělávací činnost částečně uniká našemu zájmu. O to více si ocenění vážím, protože je to pro mě klíčová součást mojí profese. Baví mě hledat inovace a přemýšlet, čím mohu studujícím výuku vylepšit,“ uvedla Markéta Košatková, která se momentálně zaměřuje na podporu budoucích učitelů a učitelek prostřednictvím výuky ve virtuální realitě, která jim umožní opakovaný nácvik pedagogických dovedností v bezpečném prostředí a s akcentem na reflektivní složku edukace. „V dalších projektech se věnuji wellbeingu studujících a výzkumu situací, které pracovníkům s mládeží mohou způsobovat sekundární trauma. U toho všeho, ale je pro mě pořád prioritou podporovat sociálně znevýhodněné děti a jejich mnohdy komplikovanou vzdělávací dráhu, protože věřím, že univerzita má obrovský kapitál pro naplňování celospolečenské role,“ dodává odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky.

Markéta Košatková s ministrem Bekem a vrchní ředitelkou sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radkou Wildovou.

V kategorii pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů získal spolu s dalšími deseti laureáty z celé České republiky cenu ministra školství Martin Toulpřírodovědecké fakulty. Ten v letošním roce úspěšně absolvoval doktorský studijní program Molekulární a buněčná biologie a genetika.

Martin Toul působil mimo jiné na pozici výzkumníka v týmu Proteinového inženýrství Loschmidtových laboratoří, centra RECETOX.  Spolu s Martinem Markem popsali inovativní a zároveň udržitelný způsob, jak svítit. Objasnili doposud tajemstvím zahalený mechanismus svícení luciferázy mořského žahavce, renily fialové. Své objevy letos publikovali v prestižním odborném časopise Nature Catalysis.

Martin Toul je držitelem dvou Cen rektora Masarykovy univerzity, pro vynikající studenty jak magisterských, tak i doktorských studijních programů, laureátem Ceny Brno PhD talent. V roce 2020 získal Fulbrightovo postgraduální stipendium pro doktorské studenty, díky kterému absolvoval semestr na Texaské univerzitě v Austinu. Úspěšně absolvoval v programu MUNI Mendel Doctorandus a obhájil svou dizertační práci v režimu Evropského doktorátu. Po získání doktorského titulu začal působit ve výzkumném institutu VIB v belgickém Ghentu. Ve volném čase věnuje snowboardingu a společenským tancům.

Hlavní novinky