Přejít na hlavní obsah

Akademický senát jednomyslně schválil Pravidla sestavování rozpočtu pro rok 2024

Návrh směrnice Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2024 schválilo v pondělí 4. prosince na 274. zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity jednomyslně všech 43 přítomných senátorek a senátorů.

Akademický senát Masarykovy univerzity v čele s rektorem Martinem Barešem.

„Pravidla sestavování rozpočtu jsou pro nás nástrojem, jak udržet míru kompromisu a solidarity mezi fakultami a zároveň rozvíjet lidský i růstový potenciál Masarykovy univerzity,“ uvedl po odsouhlasení změn v návrhu směrnice rektor Martin Bareš. Znění Směrnice Masarykovy univerzity Pravidla sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2024 upravuje zejména způsob rozdělení normativní části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a stanoví výši odvodu na financování celouniverzitních aktivit. Zásadní změny v návrhu směrnice se týkaly úpravy podílu fixní a pohyblivé části příspěvku na vzdělávací činnost, nezahrnutí Ph.D. studentů do parametru kontraktu a odpuštění odvodů do centrálního rozpočtu z výnosů GAMU.

„Máme pravidla ve stavu, která Masarykova univerzita akceptovala jako jednoduchá, srozumitelná a jednoznačná. Ve fixní části příspěvku na vzdělávací činnost chceme zohledňovat aktuální počet studentů, neboť MŠMT vychází z limitů roku 2016, a my musíme uvnitř univerzity poukazovat na to, že aktuální počet studentů je pro nás důležitý. Máme zájem, aby fakulty nabíraly větší počet studentů, proto pro rok 2024 podporujeme nárůst pohyblivé části z 30 na 35 a snížení fixní části z roku 2016 (70) na 65. Další změna se týká úpravy podmínky z kontraktu, kam se dosud započítávaly všechny typy studií. Dáváme tak do souladu nárůst počtu studentů a probíhající reformu doktorských studií,“ okomentovala nejdůležitější změny kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová.

Vstřícné vůči fakultám je i osvobození části výnosů od odvodů – konkrétně v případě z výnosů GAMU, kde je ve výběrovém řízení každý rok úspěšná jiná fakulta. „Z této změny bude těžit každoročně někdo jiný, což je podmínka ve prospěch všech,“ doplnila Marta Valešová.

Poslední ze změn v případě výpočtu institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací objasnila prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová. „Nastavení poměru kontraktu a výkonu jsme se rozhodli posunout ve prospěch výkonu a zafixovat na poměru 70:30. Publikační indikátory zůstávají neměnné, i nadále budeme oceňovat publikace a sborníky,“ zmínila Šárka Pospíšilová.

Předložení směrnice Akademickému senátu Masarykovy univerzity předcházela jednání s fakultami, návrh změn rovněž doporučila Ekonomická komise Masarykovy univerzity.

K nastavení pravidel při sestavování rozpočtu na Masarykově univerzitě došlo z důvodu zavedení tzv. kontraktu (dlouhodobé dohody mezi vedením MU a vedením fakult) před třemi lety. Zmíněná pravidla jsou jedním z významných nástrojů strategického řízení Masarykovy univerzity a kromě zachování potřebné míry stability financování fakult a ostatních součástí univerzity zohledňují cíle Strategického záměru Masarykovy univerzity 2021–2028 sledováním řady důležitých ukazatelů.

„Držíme trend v pravidlech a neměníme je. Tam, kde je to možné, jdeme cestou posilování kvality a mezinárodní viditelnosti, což se nám vyplácí,“ doplnil Martin Bareš. Dále naznačil, že rozpočet Masarykovy univerzity pro rok 2024 by měl být mírně prorůstový. Výsledná částka však bude známá až v květnu 2024.

Kromě odsouhlasení návrhu směrnice Pravidel sestavování rozpočtu pro kalendářní rok 2024 schválil akademický senát i volbu delegátů do Rady vysokých škol pro funkční období 2024–2026 za fakultu sportovních studií a ekonomicko-správní fakultu. Za fakultu sportovních studií je delegátkou do Sněmu Milena Strachová, ekonomicko-správní fakulta do Sněmu delegovala Filipa Hampla. Zároveň senátoři přijali změny ve vnitřních předpisech Volebního řádu Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky