Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita slaví 105 let. Ocení významné osobnosti

V neděli 28. ledna 2024 uplyne přesně 105 let od založení Masarykovy univerzity. Druhá nejstarší česká univerzita si výročí připomene napříč celým rokem při mnoha akcích. 

Masarykova univerzita vznikla v roce 1919 těsně po ustanovení samostatné československé republiky a jako výsledek snažení předchozích generací, které se napříč Rakousko-Uherskem snažily o založení nových vysokých škol na různých místech monarchie. Zakusila totální přetržku své činnosti za druhé světové války i úpadek v době komunistického režimu. 

„Na 105 let naší akademické cesty se dívám s pocitem hrdosti. Díky neustálému úsilí našich studentů, vyučujících a zaměstnanců se Masarykova univerzita stala postupem času symbolem excelence, což potvrzují i současná umístění v mezinárodních žebříčcích, která jsou v mnoha ohledech nejlepší v naší historii. Tento úspěch je živým odkazem vize T. G. Masaryka, našeho zakladatele, prvního prezidenta a muže, jehož vize a odvaha ovlivnily celý náš národ, jenž věřil, že vzdělání je klíčem k rozvoji společnosti a svobodě. Dnes, více než kdy jindy, se zavazujeme k jeho odkazu, abychom nadále rozvíjeli instituci, která osvětluje cesty vzdělání, vědy a pomáhá společnosti. Děkuji všem studujícím, vyučujícím a zaměstnancům, kteří svým každodenním úsilím přispívají k našemu úspěchu a podporují ducha nekonečného učení a inovace,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Oslavy výročí 105 let od založení odstartují ve středu 31. ledna ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě. Při slavnostním ceremoniálu bude oceněno 31 výrazných univerzitních osobností a spolupracovníků, kteří byli aktivní ve veřejném životě, udělením Velké zlaté, Zlatých a Stříbrných medailí.  

Číslovka 105 se bude prolínat celým akademickým rokem na nejrůznějších konferencích, festivalech a debatách. Jednou ze stěžejních událostí se stane v březnu poklepání základního kamene MUNI BioPharma Hub. Nová vzdělávací a výzkumná infrastruktura nabídne unikátní spojení moderních výukových prostor pro farmaceutickou fakultu a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární medicíny. Přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným i neočekávaným hrozbám a rovněž pomůže s dostatkem odborné kvalifikované síly. Celý projekt se stane organickou součástí Univerzitního kampusu Bohunice. 

Darujeme o105 i Zlaté promoce

S programem k oslavám výročí se připojí i čtyři zakládající fakulty Masarykovy univerzity. Například právnická fakulta uspořádá v říjnu Zlaté promoce absolventů prvního ročníku po obnovení fakulty v roce 1969. Filozofická fakulta na svém nádvoří odhalí pamětní plaketu významné osobnosti u příležitosti listopadového Týdne humanitních věd.

Iniciovat pravidelné dárcovství krve a současně symbolicky podpořit univerzitní oslavy chce kampaň lékařské fakulty Darujeme o 105, která potrvá od února do května. Ve spolupráci s Transfuzním oddělením Fakultní nemocnice u sv. Anny a Transfuzním a tkáňovým oddělením Fakultní nemocnice Brno chce fakulta prostřednictvím této osvětové akce přivést k odběrům hlavně prvodárce. Získat by jich chtěla 105, ideálně ještě víc. 

Ve znamení oslav „stopětky“ se v průběhu roku ponesou i další tradiční akce, například akademický svátek Dies Academicus, Masarykovy dny nebo Mendelovy dny. Univerzitní centrum Telč si v rámci oslav připomene v březnu i 20. výročí od svého založení.

Masarykova univerzita byla založena 28. ledna 1919 zákonem číslo 50 jako druhá česká univerzita. Ke vzniku univerzity výrazně přispěl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který už v roce 1885 psal o nutnosti založení druhé české univerzity na Moravě a o šest let později poprvé předložil v poslanecké sněmovně návrh na její zřízení. Brněnská univerzita měla původně čtyři fakulty – filozofickou, lékařskou, právnickou a přírodovědeckou. Vlastní výuka začala 11. listopadu 1919, prvním rektorem univerzity byl ekonom Karel Engliš. V současnosti je Masarykova univerzita jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. Má deset fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami.

Hlavní novinky