Přejít na hlavní obsah

Sérii bezpečnostních opatření na MU nově posiluje online školení pro všechny studující a zaměstnance

Systém včasného varování pomocí SMS, vytvoření zásahových karet pro areály MU či databáze krizových kontaktů MU pro Policii ČR v případě přímého ohrožení znamenají výrazné posílení bezpečnostních opatření, na nichž od začátku roku intenzivně pracuje vedení MU a Bezpečnostní krizový výbor MU. 

Rozšířením bezpečnostních opatření je nově i online školení, jak reagovat při mimořádné události. Školení nabízí Masarykova univerzita se začátkem jarního semestru všem zaměstnancům i studujícím prostřednictvím portálu IS. Prezentace „Jak reagovat v případě mimořádné události – aktivní útočník“ vychází z podkladů a doporučení PČR a přináší informace, jak nebezpečnou situaci rozpoznat a jak postupovat podle pravidel Utíkej, schovej se, bojuj! Zároveň obsahuje různá doporučení – např. jak zabezpečit dveře, kdy a jakým způsobem kontaktovat krizovou linku 158 a rovněž nabádá k dostatečnému seznámení účastníků školení s budovou školy či pracoviště, kterou pravidelně navštěvují, a jejími evakuačními plány. Součást e-learningu tvoří také základní informace o poskytnutí první pomoci, seznam nonstop národních krizových linek či preventivní videospot PČR simulující útok střelce. Online školení je určeno pro všechny zaměstnance i studenty a lze jej absolvovat opakovaně.

„Musím velmi ocenit spolupráci s policií, z jejichž poznatků a praktických zkušeností vychází podoba školení. Byl bych rád, kdyby ho všichni studující i zaměstnanci absolvovali, a to ideálně co nejdříve. Stejně tak bych velmi apeloval na zadávání tzv. krizových kontaktů do informačního systému, protože celý systém včasného varování bude skutečně smysluplný v případě nouzové situace jen tehdy, pokud budeme schopni doručit varovnou SMS zprávu, že se něco děje, co největšímu počtu lidí,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

K doplnění krizových kontaktů, jejichž databáze má sloužit k rozesílání varovných SMS zpráv dotčeným skupinám osob v momentě přímého nebezpečí, vyzvala MU všechny studující i zaměstnance 19. ledna. Od té doby vložilo do databáze svůj kontakt přes sedmdesát procent zaměstnanců a třetina studentek a studentů. „Apelujeme na všechny, kdo tak ještě neučinili, aby údaje ke své osobě zadali do IS (studující) a Inet (zaměstnanci) v návaznosti na nabízené školení,“ doplnila kvestorka Marta Valešová.

Kromě přehledu krizových kontaktů pro komunikaci s PČR má Masarykova univerzita jasně nastavenou i krizovou komunikaci uvnitř univerzity. Systém opatření pro eliminaci bezpečnostních rizik je volně dostupný na Úřední desce MU, konkrétně v sekci Další dokumenty/ Bezpečnost na MU.

PČR rovněž zorganizovala základní školení pro klíčové osoby, řešící bezpečnost na vysokých školách, za MU ho absolvovalo osm účastníků. Do budoucna se počítá také se školením osob se speciálními potřebami.

Hlavní novinky