Přejít na hlavní obsah

CERPEK rozvíjí kompetence vyučujících setkáváními i workshopy

Vyučující Masarykovy univerzity mají už několik let možnost zlepšovat si své pedagogické a didaktické dovednosti díky kurzům Centra rozvoje kompetencí MU (CERPEK). K nejoblíbenějším patří témata zabývající se přípravou výuky, aktivizací studujících v hodinách a také hodnocením výkonů.

Ingrid Procházková (vlevo) s týmem CERPEK.

„Centrum vzniklo v roce 2017, ale jeho přípravou jsme se zabývali už v předcházejících letech, kdy jsme mimo jiné udělali mezi vyučujícími výzkum o tom, co by potřebovali pro zlepšení své práce,“ uvedla Ingrid Procházková, jedna ze zakladatelek CERPEK. Centrum usiluje o to, aby všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně s vysokým dopadem na studijní úspěšnost a aby jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeing studujících i jich samotných.

Přestože workshopy centra už prošly tisíce lidí, obecně se témata, o která je největší zájem, moc nemění. Do základní nabídky, kterou označuje CERPEK na svém webu jako Pilíře, tak patří workshopy, kde se mohou zájemci naučit, jak si přichystat výuku tak, aby jim příprava pomohla, nesvazovala je při hodině a netrvala moc dlouho, dále workshopy, které jim pomohou nastavit dobré vztahy se studujícími, nebo lekce zabývající se metodami aktivizace studujících při výuce. „Vyučující často řeší problém, jak studující motivovat k aktivitě, reagování na dotazy, ale i k tomu, aby začali přemýšlet o probíraných tématech, a s tím jim můžeme pomoci,“ říká Procházková. Často žádané jsou pak podle ní také lekce věnované otázkám spravedlivého hodnocení výkonů studujících.

Vyučující musí nejdřív zjistit, co potřebují

Přestože se řada vyučujících o své další vzdělávání zajímá, je někdy podle Procházkové složité zjistit, co konkrétně potřebují. „Většinou formulují své potřeby velmi obecně. Protože nemají vzdělání v oblasti pedagogiky, tak vlastně neví, nebo si neuvědomují, o co přesně si mají říct nebo co by jim mohlo pomoci.“ CERPEK proto nabízí i řadu dalších témat, která jsou podle odborníků a odbornic z centra pro vyučující potřebná. V nabídce tak vyučující najdou třeba téma výuky velkých skupin, vytváření kvalitních prezentací nebo problematiku popularizace vědy ve výuce.

Mezi další důležitá témata pak podle Procházkové patří reflexe ve výuce. „Jde o to, aby se vyučující už v hodině uměli ptát a zjišťovat od studujících, co se naučili, zda si pamatují důležité body a jak se jim vše propojuje s dalšími znalostmi. Řada lidí to dělá intuitivně, a ti se mohou u nás naučit další postupy. Mnoho vyučujících to ale ani neví a nedělá to, přitom víme, že reflexe pomáhá zlepšovat studijní výsledky.“

Individuálně a na míru

Nabídka jednodenních workshopů zaměřených vždy na konkrétní tematiku je ale jen částí nabídky CERPEK. Systematickou a individualizovanou podporu nabízí centrum také v rámci Dílny rozvoje pedagogických kompetencí. Dílny začínají vždy v září a v lednu a mají kapacitu až 20 osob.

„Jde o jednosemestrální vzdělávací program, který zahrnuje jak individuální práci, tak společná setkávání. Jeho účastníci a účastnice projdou nejen workshopy zaměřenými na základní Pilíře výuky, ale také praktickou přípravou lekce a její videoreflexí,“ přibližuje Procházková. Přestože jde zpočátku o obávanou součást vzdělávacího programu, nakonec ji podle Procházkové vyučující vyhodnocují jako velmi užitečnou. Většina z nich oceňuje, že jim a jejich výuce někdo věnuje takto rozsáhlou pozornost a zaměřuje se na jejich konkrétní silné stránky, na kterých mohou stavět. Jak taková videoreflexe vypadá, si můžete přečíst zde. Součástí vzdělávacího programu jsou také skupinové reflexe výuky, při kterých se lektoři věnují aktuálním problémům, které vyučující řeší.

Sami vyučující také hodnotí tuto možnost pozitivně. „Videoreflexe pro mě byla zpočátku boj, jelikož se opravdu nerada vidím a poslouchám, ale nakonec jsem musela uznat, že jsem docela dobrá. A že se možná někdy stresuju zbytečně. U videoreflexe jsem si potvrdila mnohá svá vlastní pozorování, co je dobré a kde jsou mé limity, a dostala jsem i spoustu dalších rad,“ komentuje tuto nabídku CERPEK jedna z absolventek.

Centrum ale nabízí i workshopy na zakázku pro menší skupiny vyučujících na téma, které si volí zadavatel. Tak už například pořádalo lekce pro doktorandy a doktorandky z ekonomicko-správní fakulty, kteří začínali s výukou, nebo pravidelná učitelská odpoledne pro vyučující z katedry sociologie fakulty sociálních studií, kde se řeší aktuální otázky z výuky, nebo například také pro oborové didaktiky a didaktičky z filozofické fakulty a podobně.

Kvalitní výuka jako nejvyšší hodnota

Právě široká nabídka různých forem vzdělávání či podpory vyučujících je podle Ingrid Procházkové cesta, jak zvyšovat kvalitu výuky na univerzitě. „Především musíme mluvit o tom, že kvalitně vyučovat má smysl, a je to hodnota, o kterou usiluje celá univerzita a každý z nás. Myslím si, že naším úkolem je pak vytvářet podmínky takové, aby měl každý vyučující možnost a příležitost se vzdělávat v oblasti pedagogických kompetencí.“

Dodává, že v současnosti je pro řadu vyučujících téměř nemožné na nějaký workshop přijít, protože mají řadu dalších povinností. Kvalita výuky se totiž v uplynulých letech příliš neřešila a mnozí vyučující neměli žádnou podporu v jejím rozvoji. „Na naše kurzy chodí nejen začínající vyučující, ale i matadoři s dvacetiletou praxí, kteří jsou často dojatí, že se jim někdo věnuje, ocení jejich pedagogickou práci a poradí jim,“ říká Procházková s tím, že dlouhodobým cílem CERPEK i celé Masarykovy univerzity je vytvořit takové prostředí, kde rozvoj pedagogické práce a péče o kvalitu výuky je normální věc.

Hlavní novinky