Přejít na hlavní obsah

MUNI Seminar Series: Obohacení vědecké komunity a podpora mezioborové spolupráce

Cílem cyklu přednášek je přivádět do Brna renomované vědce, přednášející a diskutující o aktuálních otázkách a trendech ve vědě, a navázat důležité profesní kontakty.

V rámci Mendel Lectures loni v říjnu v refektáři vystoupila molekulární bioložka a chronobioložka Amita Sehgal z Howard Hughes Medical Institute a ředitelka Ústavu chronobiologie a spánku (CSI) na University of Pennsylvania.

Přednášky MUNI Seminar Series vedené v anglickém jazyce nabízí unikátní možnost potkat se osobně se světovými vědeckými špičkami, mezi nimiž jsou i držitelé Nobelovy ceny a dalších významných ocenění. Přestože jsou primárně určeny doktorandům, studentům a akademikům Masarykovy univerzity, ve většině případů je mohou navštívit také zájemci z řad odborné veřejnosti. Konají se ve třech tematických oblastech. Na vědu o živé přírodě se zaměřuje sekce Life Sciences, matematice, fyzice a informatice se věnuje Mathematics, Physics & Computer Science a společensko-humanitní obory zahrnuje Social Sciences & Humanities. Obvyklým místem konání přednášek je refektář Augustiniánského opatství na Starém Brně.

Do témat napříč všemi sekcemi se promítá důležitost mezioborové spolupráce vědců. V rámci Social Sciences & Humanities se na přednášce socioložky Emily C. Dore a ekonoma Michala Horného (uskuteční se 10. dubna) posluchači například dozvědí, jak tyto obory přistupují k tématu zdraví populace a rovnosti v oblasti zdraví v USA. Na přednášku naváže debata, kterou bude moderovat Jakub Hlávka, vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

„Pro mě osobně bude potěšením vést diskusi s Emily Dore a Michalem Horným. Jedná se o odborníky z Emory University v americké Atlantě, kteří se tématu veřejného zdraví z pohledu sociologie a ekonomie věnují s velkým zápalem a odbornou erudicí již dlouhou dobu. Jejich vystoupení bude mimořádnou příležitostí poslechnout si, proč je spolupráce odborníků z různých oborů důležitá a co zajímavého výzkum v dané oblasti může přinést nám všem,“ upozornil Jakub Hlávka. Ekonomie zdravotnictví je obor, který zkoumá hospodaření s omezenými lidskými, technologickými a finančními zdroji ve zdravotnictví a může pozitivně ovlivnit společnost. V zahraničí je etablovaný, ale v České republice se teprve rodí.

„Jeho význam spočívá především v dopadu na formování veřejných politik v oblasti zdravotnictví. Současně však pomáhá klinickým expertům v rozhodování o přístupu ke zdravotní péči, která vede k nejlepším možným výsledkům pro jednotlivé pacienty i pro společnost jako celek. Je proto důležité, aby ‚klinici‘ spolupracovali s ekonomy, sociology, experty na bioetiku a dalšími vědci. Společně tak mohou hledat způsob, jak zlepšit zdraví populace za pomoci dobře zacílených investic,“ vysvětlil Jakub Hlávka. Z jeho pohledu se jedná o obor budoucnosti, neboť populace stárne, a my musíme začít hledat způsob, jak poskytnout důstojnou a kvalitní péči čím dál tím většímu počtu starších obyvatel. „Ekonomové zdravotnictví budou hrát ústřední roli v rozhodování o tom, jak zdravotní a sociální systémy nastavit, aby dosahovaly co nejlepších výsledků s omezenými zdroji,“ doplnil Jakub Hlávka.

Pro sekci Mathematics, Physics & Computer Science byly na jarní semest naplánovány přednášky dvou předních matematiků, z nichž se jedna již uskutečnila. „Profesor Bojan Mohar z kanadské Simon Fraser University se ve své práci zaměřuje na teorii grafů, která má mnoho aplikací i v moderní informatice. Jeho březnová přednáška pojednávala o náhodných vnořeních grafů na plochách. Profesor Mohar je členem Královské společnosti Kanady, což je nejvyšší ocenění, kterého může vědec v Kanadě dosáhnout. Nedávno se stal jedním z hlavních řešitelů mezioborového ERC Synergy Grantu KARST, který je zaměřen na studium pohybu vody v krasových oblastech,“ shrnul Daniel Kráľ z Katedry teorie programování Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Historicky vůbec první společná přednáška MUNI Seminar Series, v níž se propojí sekce Mathematics, Physics & Computer Science s Life Sciences, se uskuteční 17. dubna. Přednášející profesorka Kathryn Hess ze švýcarské EPFL je členkou Švýcarské akademie technických věd a věnuje se homotopické teorii a teorii kategorií. „Kathryn Hess představí využití metod algebraické topologie v analýze sítí a také popíše svou práci v rámci Blue Brain Project, který si klade za cíl vytvořit fyziologicky přesný model mozku savce, a tím přispět k porozumění vyšších funkcí mozku,“ doplnil Daniel Kráľ.

Jako součást sekce Life Sciences se již více než dvacet let pořádají prestižní přednášky Mendel Lectures, zaměřené především na oblast genetiky. Díky nim Brno dosud přivítalo přes 140 špičkových vědců, včetně 16 laureátů Nobelovy ceny. V historickém prostředí, kde průkopník genetiky Johann Gregor Mendel prováděl své převratné experimenty, vystoupí letos v dubnu hned dva nobelisté – Randy W. Schekman (18. dubna) a Thomas R. Cech (25. dubna). Profesor buněčné biologie Randy W. Schekman působí na University of California v USA a je pracovníkem největší americké soukromé biomedicínské výzkumné organizace Howard Hughes Medical Institute. Profesor biochemie Thomas R. Cech byl v letech 2000–2009 prezidentem této organizace. Nyní se věnuje výzkumu a přednáší na americké University of Colorado Boulder.

Přednášky se konají v Mendelově muzeu, které sídlí v autentických prostorách Augustiniánského opatství na Starém Brně, kde opat Mendel pracoval. Pořádají se  v prostorách refektáře.

MUNI Seminar Series umožňují studentům a vědcům navázat profesní kontakty, podporují networking, a tím zvyšují vědeckou reputaci a starají se o dobré jméno Masarykovy univerzity ve světě. Jejich cílem je mimo jiné obohatit vědeckou komunitu, sdílet znalosti, podporovat tvůrčího ducha a podpořit vzájemné kontakty a společnou diskusi mezi fakultami a ústavy v rámci univerzity. Jsou ideálním prostorem pro mezioborovou spolupráci, která studentům i akademikům nabízí poznatky a podněty k zamyšlení i nové vhledy do problematiky oborů, kterými se sami nezabývají.

Výběr řečníků pro MUNI Seminar Series se často připravuje s ročním předstihem. Osobnosti z řad řečníků jsou navrhovány fakultami a vybírány komisemi, tvořenými zástupci vědců příslušných fakult. Celý cyklus zastřešuje Odbor výzkumu Masarykovy univerzity. Díky dlouhodobé přípravě tohoto unikátního projektu se do Brna podařilo přivést vědecké kapacity ve svých oborech. S návštěvami zajímavých osobností se počítá i v dalších letech.

Odkazy na přednášky z minulých let lze nalézt zde.
Některé přednášky jsou nahrávány a umístěny na YouTube kanál MUNI Seminar Series.

Hlavní novinky