Přejít na hlavní obsah

Den s rektorem v Telči – se středoškoláky, politiky i U3V

Beseda se středoškoláky i přednáška pro posluchače Univerzity třetího věku. Tak široké rozpětí měl Den s rektorem Martinem Barešem tvořící součást oslav 20 let Univerzitního centra Telč (UCT).

Setkání s rektorem Martinem Barešem (uprostřed) se účastnili (zleva): Roman Fabeš (náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro kulturu a cestovní ruch), bývalý ministr kultury Václav Jehlička, ředitel UCT Jaroslav Makovec, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, starosta Telče Vladimír Brtník, Jan Břížďala (radní Kraje Vysočina) a místostarosta Telče Jiří Pykal.

Při návštěvě Telče rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ze všeho nejdříve zavítal na místní Gymnázium Otokara Březiny a Střední odbornou školu Telč (GOB a SOŠ Telč). Zúčastnil se živé besedy se studenty 3. ročníků, které zajímalo, jaké to je studovat na vysoké škole a jaké možnosti nabízí Masarykova univerzita. Rektor Martin Bareš představil studentům všech deset fakult univerzity a odpovídal na všetečné otázky ohledně úspěšnosti Masarykovy univerzity v celosvětových žebříčcích, ale také na praktické dotazy, týkající se například možnosti ubytování na kolejích v Brně. Velký zájem mezi studenty vzbudil také výzkum na Antarktidě, stejně tak si se zaujetím vyslechli, jak funguje Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ. Společně se studenty se besedy účastnila i ředitelka školy Lenka Procházková a Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií.

Martin Bareš na GOB a SOŠ Telč s ředitelkou Lenkou Procházkovou, radním Janem Břížďalou a Jaroslavem Makovcem.

Není bez zajímavosti, že mezi SOŠ Telč a Masarykovou univerzitou existuje historické propojení. SOŠ Telč totiž až do roku 2009 sídlila v prostorách bývalé jezuitské koleje čili v současném Univerzitním centru Telč. Zároveň škola nově nabízí obor předškolní a mimoškolní pedagogika, což je i studijní program, ve kterém se dá pokračovat právě na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Během poledne se rektor Martin Bareš sešel s představiteli Kraje Vysočina, mezi nimiž nechyběli hejtman Vítězslav Schrek, bývalý ministr kultury Václav Jehlička, starosta Telče Vladimír Brtník a překvapivě setkání po návratu ze Zambie stihl i předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.

„Jedním ze společných témat byla historie spolupráce mezi Krajem Vysočina a Masarykovou univerzitou. Připomněli jsme si mezinárodní projekt pro studenty a doktorandy Scola Telcz, který nešťastně přerušil covid, a shodli jsme se, že bychom na tuto aktivitu opět rádi navázali. Aktuálně o tom znovu jednáme s Dunajskou univerzitou Krems. Velkou podporu kraje i univerzity má pak prezentace díla Míly Doleželové a její expozice v našem centru,“ zmínil obsah setkání ředitel UCT Jaroslav Makovec.

Odpolední program pak patřil Univerzitě třetího věku (U3V), která má v UCT již šestnáctiletou tradici. Zájem je tak velký, že se v příštím akademickém roce otevřou pro nové posluchače dokonce dvě třídy. U3V nabízí v sérii přednášek všeobecný rozhled, přednáška rektora Martina Bareše tak byla zasvěcena jeho oboru – neurologii.

Přednáška U3V.

„Byla naprosto výborná, od definice oboru až po představení diagnóz,“ vyhodnotil Jaroslav Makovec. „Se zájmem jí naslouchala asi devadesátka posluchačů,“ doplnil.

Letos dvacetileté UCT mělo v minulém týdnu program vskutku nabitý. Mimo jiné hostilo i 24. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol s podtitulem Flexibilita vysokoškolského vzdělávání: Inspirace pro budoucnost a stalo se také cílem výjezdního jednání Akademického senátu Masarykovy univerzity.

Oslavy 20 let UCT se prolínají celým rokem. Další událostí bude 9. června koncert Symfonického orchestru MU přímo na telčském náměstí.

Hlavní novinky