Přejít na hlavní obsah

MUNI patří 143. příčka z 685 evropských univerzit

V aktuálním hodnocení žebříčku QS World University Rankings: Europe si Masarykova univerzita meziročně polepšila o osmnáct příček, a to díky vzrůstající mezinárodní reputaci, internacionalizaci, kvalitě absolventů a úsilí v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

V letošním roce vyšel evropský žebříček QS podruhé. V prvním ročníku v roce 2023 se MUNI umístila na 161. příčce z 688 zveřejněných institucí, letos vybojovala 143. příčku z 685 institucí.

V hodnocení jsou reflektována specifika regionu. Ve srovnání s celosvětovým žebříčkem QS WUR obsahuje indikátory k mezinárodní výměně studentů, detailněji hodnotí vědecký výkon instituce a vedle podílu zahraničních studentů sleduje i diversitu zemí, ze kterých tito studenti přicházejí. Celkově tedy žebříček obsahuje 12 indikátorů z oblastí výzkumu a vývoje, vzdělávání, internacionalizace, kvality absolventů a udržitelnosti. Hodnoceny jsou instituce členských zemí Rady Evropy. V evropském prostředí je ve srovnání s výsledky globálního žebříčku QS patrná silnější konkurence v indikátorech International Research Network, International Faculty Ratio a International Students (Diversity). 

Masarykova univerzita dosáhla nejlepších výsledků v indikátoru Sustainability a to 71. příčky v Evropě. Zde vylepšila své umístění o 22 příček oproti hodnocení z předchozího roku. V českém prostředí zaujímá v tomto indikátoru první příčku v souladu s výsledky posledního vydání samostatného žebříčku QS Sustainability Rankings. Uvedený indikátor zohledňuje příspěvek instituce k udržitelnému rozvoji v oblastech výzkumu (včetně aplikovaného), vzdělávání studentů, společenského přesahu a vlastního provozu i řízení instituce.

Vynikajících výsledků dosahuje MU také v indikátorech souvisejících s mezinárodní studentskou výměnou a podílem zahraničních studentů. V indikátoru Inbound Exchange Students zaujala 94. příčku, v indikátorech Outbound Exchange Students a International Student Diversity shodně 106. příčku. V hodnocení těchto tří indikátorů se propisuje atraktivita Masarykovy univerzity pro zahraniční studenty ze všech koutů světa. Ke zlepšení v celkovém umístění MU dopomohla letos, vedle výše zmíněných silných indikátorů, rovněž kvalita absolventů měřená jednak Employer Reputation, kde se MU umístila na 107. příčce (o 6 příček lépe oproti loňskému roku) a rovněž pak Employment Outcomes, neboli úspěšnost absolventů na trhu práce, kde MU získala 133. příčku díky zlepšení o 71 pozic oproti loňsku. Lepší pozice o 5 příček dosáhla Masarykova univerzita také v indikátoru Academic Reputation s umístěním na příčce 152.

„Silnější evropská pozice mě samozřejmě velmi těší. Radost mi dělá fakt, že umístění v TOP150 dosahujeme díky internacionalizaci v oblasti studia, kvalitě našich absolventů, udržitelnosti a v neposlední řadě akademické reputaci. Obzvláště zlepšování v akademické reputaci je nelehký úkol, do něhož se propisuje mnohaleté úsilí nejen vědeckými kooperacemi, ale i přímou aktivitou našich zaměstnanců v zahraničí. Nepochybně je dále co zlepšovat. Zároveň ale věřím, že Masarykova univerzita může získat pozici v elitní evropské stovce – svou kvalitou napříč činnostmi na to nepochybně má,“ komentoval úspěšné evropské umístění rektor Martin Bareš.

První tři příčky evropského žebříčku zaujímají v letošním hodnocení ETH Zurich s posunem z loňského druhého místa, Imperial College London, která byla v loňském hodnocení čtvrtá a na třetím místě loňská jednička University of Oxford.

Z českých univerzit se umístilo v žebříčku celkem 17 institucí. První místo zaujímá Univerzita Karlova na 79. pozici (zlepšení oproti loňsku o 7 příček). Masarykova univerzita je v českém prostředí druhá na 143. evropském umístění, následují ČVUT na 177. pozici a UPOL na 214. místě. Dále se umístily VUT, ČZU, VŠCHT, MENDELU, VŠB–TUO, UHK, JČU, UTB, UPa, UO, TUL, ZČU a UJEP.

Hlavní novinky