Přejít na hlavní obsah

Projekt na výstavbu CEITECu prošel prvním hodnocením

AnotaceCeitec
Projektová žádost na výstavbu špičkového výzkumného centra CEITEC úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti na ministerstvu školství, a postoupila tak do další fáze. Na začátku února zahájilo ministerstvo odborné hodnocení, jehož první výsledky budou k dispozici v dubnu. Projektová žádost o více než třech tisících stranách byla ministerstvu školství předložena v listopadu 2009. Projektový tým v ní žádá o 6,53 miliardy korun. V nejbližších měsících bude projektový tým obhajovat využitelnost výsledků výzkumu CEITECu v praxi a schopnost vědců zajistit si částečně financování budoucích aktivit, např. z průmyslového sektoru.

CEITEC se má stát institucí, kde se bude provádět výzkum a bude probíhat postgraduální a postdoktorská výuka v různých vědních oborech. Moderní přístrojové vybavení a technologie umožní práci při studiu objektů ze živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy.

Na přípravě projektu se podílí Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav přístrojové techniky a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky a Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

zdroj: www.ceitec.cz

Hlavní novinky