Přejít na hlavní obsah

Děkan Krob povede filozofickou fakultu další 4 roky

AnotaceKrobStávající děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Josef Krob bude děkanem i po následující čtyři roky. Rozhodl o tom akademický senát fakulty, který ho 24. února zvolil nadpoloviční většinou všech svých členů. Rektor MU Petr Fiala děkana jmenuje do funkce 24. března.

Josef Krob, který byl jediným navrženým kandidátem na děkana, ve svém vystoupení před akademickou obcí filozofické fakulty předeslal, že v současnosti nelze dopředu příliš konkrétně plánovat. Očekává se totiž období změn nejen v otázce financování vysokého školství, ale například také v otázce státních maturit.

Děkan Krob zdůraznil, že chce rozpočet fakulty udržet vyvážený ve smyslu rovnováhy mezi výzkumem a vzděláváním. Uvedl také, že i vzhledem k rapidnímu navyšování počtu studentů v minulých letech je potřeba soustředit se na udržení kvality vzdělávání. „Nechtěl bych ale trend navyšování počtu studentů obrátit na druhou stranu. Jsem přesvědčený, že je lepší vybírat z většího množství studentů,“ uvedl Krob.

S tím souvisí Krobův plán více zapojovat studenty doktorských programů do probíhajících výzkumů a včas je vytipovávat už na úrovni magisterského studia. Vyzdvihl také, že je nutné vytvořit nástroje pro motivaci studentů k vycestování na zahraniční studijní pobyty.
Jedním z cílů děkana Kroba pro další funkční období je více zapojovat studenty doktorských programů do probíhajících výzkumů. Foto: David Povolný.
Jedním z cílů děkana Kroba pro další funkční období je více zapojovat studenty doktorských programů do probíhajících výzkumů. Foto: David Povolný.

Na doktorských studentech, které Krob považuje za klíčové pro rozvoj fakulty, má být postavený také chystaný projekt CARLA – Centrum na podporu humanitních věd. Jeho investiční složkou je dlouho plánovaná rekonstrukce části filozofické fakulty. „Projekt bude podán v letošním roce na ministerstvo školství, a bude-li schválen, budeme mít o starosti postaráno až do roku 2014, kdy by měla být přestavba dokončena,“ upozornil děkan s odkazem na nutnost přesunout některé obory z budov, které nutně potřebují rekonstruovat.

Už nyní musela být kvůli svému nevyhovujícímu stavu vyklizena budova B2 a do náhradních prostor se kvůli rekonstrukci budou v budoucnu přesouvat i budova A a B1.

Schválení projektu, jehož součástí je rekonstrukce budov, v současnosti ještě není jisté, rektor MU Petr Fiala však akademickou obec filozofické fakulty ujistil, že pokud se děkanu Krobovi podaří vytvořit dostatečně kvalitní podklady projektu, nic by nemělo bránit tomu, aby i s pomocí univerzity fakulta potřebné prostředky získala.

Hlavní novinky