Přejít na hlavní obsah

Nové centrum propojí ekonomy s právníky

AnotaceCEPSUmožnit přenos poznatků a prohloubení spolupráce mezi praxí a ekonomicko-správní a právnickou fakultou si vzalo za cíl nové Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. Zabývat se bude mimo jiné oblastmi, jako jsou ochrana spotřebitele, duševní vlastnictví, mezinárodní obchod nebo finance a právo, a vedle zvláštních seminářů a workshopů se zaměří především na rozšíření spektra témat zadávaných diplomových a disertačních prací.

„Vznik centra je logickým pokračováním spolupráce mezi oběma fakultami, která již dlouhodobě probíhá na úrovni personálního zabezpečení vybraných předmětů a oborů,“ vysvětlil řešitel projektu Svatopluk Nečas z ESF a doplnil, že propojení obou fakult vychází zejména z oborové blízkosti: „Celá řada odborných témat vyučovaných na ekonomicko-správní fakultě má svůj právní základ, který je přesně definuje a vymezuje mantinely pro jejich ekonomickou realizaci.“

Vedle toho je důležitým posláním centra propojení s praxí tak, aby vzdělávací instituce dokázaly rychleji reagovat na měnící se požadavky trhu. Projekt je proto navázán na řadu partnerů z veřejného i soukromého sektoru, například na Kancelář veřejného ochránce práv, Komoru daňových poradců ČR nebo vybrané bankovní instituce. I to by mělo umožnit rozšířit záběr obou fakult o témata, která zatím nejsou vyučována. „Nepochybně to také přinese rozšíření palety témat diplomových i disertačních prací,“ uvedl Nečas.
Vznik centra je podle řešitele projektu Svatopluka Nečase z ekonomicko-správní fakulty logickým propojením dvou úzce související oborů – práva a ekonomie. Ilustrační foto: David Povolný.
Vznik centra je podle řešitele projektu Svatopluka Nečase z ekonomicko-správní fakulty logickým propojením dvou úzce související oborů – práva a ekonomie. Ilustrační foto: David Povolný.

Centrum ekonomických a právních studií od ledna sídlí v budově ekonomicko-správní fakulty a v současnosti připravuje webový portál, který bude platformou pro komunikaci s cílovými skupinami a kde bude k dispozici více informací o konkrétních aktivitách centra.

Hlavní novinky