Přejít na hlavní obsah

Děkan ESF odstoupil pro podezření z plagiátorství

Image Na svou funkci rezignoval v úterý 23. března děkan ekonomicko-správní fakulty Martin Svoboda. K tomuto kroku se rozhodl poté, co jej k němu vyzval rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Děkan Svoboda se totiž podle zjištění studentů fakulty přihlásil k autorství díla, ve kterém není jako autor uveden, a také pod svým jménem vydal dvě publikace, jejichž obsah měl již dříve vyjít v knize jiných autorů vydané v němčině.

„Na základě materiálů, které mi byly předloženy, jsem si pozval děkana Svobodu a vyslechl si jeho zdůvodnění, že i když není v publikacích uveden, je spoluautorem uvedených textů. Nicméně mi nedokázal vysvětlit, proč při vykazování publikací došlo k postupu, který je nestandardní a v akademické obci nepřijatelný,“ vysvětlil rektor Fiala, na základě čeho požádal děkana Svobodu k odstoupení. O tom, jestli a případně jakým způsobem se bývalý děkan prohřešil v otázce plagiátorství, má co nejdříve rozhodnout odborná komise sestavená 25. března rektorem univerzity. Děkan Svoboda se ke kauze nechtěl vyjadřovat dříve, než komisi osobně podá vysvětlení.

Fakt, že Martin Svoboda bude své jednání hájit nikoliv z pozice vedoucího pracovníka univerzity, ale z pozice řadového akademického pracovníka, je podle rektora MU klíčový pro zachování dobré pověsti ekonomicko-správní fakulty i univerzity jako celku. „Považuji za žádoucí, aby při prokázaném pochybení v oblasti, která se významně dotýká etiky akademické činnosti, dotyčný odstoupil z vedoucích funkcí. V tomto případě se navíc, kromě pochybení při vykazování publikací, objevilo i podezření z plagiátorství. Nic nebrání tomu, aby Martin Svoboda nyní hájil svoji profesní čest a odbornou kompetenci a například doložil, že je autorem textů a že o plagiátorství nejde. Velmi oceňuji, že na mou výzvu k rezignaci reagoval okamžitě,“ uvedl rektor.

Prozatímním vedením ekonomicko-správní fakulty byl pověřen proděkan Martin Kvizda. Kandidáti na nového děkana fakulty mohou podávat své přihlášky do 23. dubna. O návrhu na jmenování děkana bude po veřejných prezentacích kandidátů hlasovat akademický senát fakulty na svém zasedání 17. května.

Image
Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU Martin Svoboda v březnu rezignoval na svou funkci kvůli podezření z plagiátorství. Foto: David Povolný.
Časová posloupnost případu

Na nejasnosti v publikační činnosti děkana Martina Svobody přišli studenti při zpracování diplomové práce. „Obrátili se na mě s tím, že objevili německou publikaci, jejíž obsah se nápadně podobá dvěma později vydaným knihám děkana Svobody,“ uvedla Šárka Nedělová, která je členkou disciplinární komise ESF a také členkou studentské komory akademického senátu fakulty. Konkrétně má jít o publikaci Generation Zertifikate – Die Emanzipation der Geldanlage německých autorů Röhla a Heussingera a knih, pod nimiž je podepsaný Svoboda: Jak investovat aneb anatomie burzovních lží a Jak ovládnout finanční trhy.

Aby Nedělová podle vlastních slov nemohla být nařčena z podjatosti, protože je zároveň na ekonomicko-správní fakultě zaměstnána, předala hned ve čtvrtek 19. března, kdy se o případu od studentů dozvěděla, celou věc předsedovi studentské komory Akademického senátu MU Zdeňku Ručkovi. „Po zběžném prostudování jsem usoudil, že jsou obě české knížky opisem německého originálu. Shodují se dokonce i názvy kapitol,“ řekl Ručka. Nejprve se proto Ručka 20. března obrátil na vedení univerzity a po konzultaci celou věc v pondělí 22. března prezentoval na zasedání Akademického senátu ESF, kterého se účastnil i děkan Svoboda. Upozornil také na to, že u další publikace stejných autorů nazvané Intelligent investieren mit Zertifikaten vykázal Svoboda sám sebe jako autora, v publikaci však uveden není.

Děkan podle zápisu ze zasedání uvedl, že v případě knihy Intelligent investieren mit Zertifikaten bylo jeho jméno pouze opomenuto a že je schopen to doložit, ve věci dalších zmíněných publikací se však odmítl ihned vyjádřit. Označil také formu, kterou se o daném obvinění dozvěděl, za ne příliš šťastnou. Senát ho poté vyzval, aby podal do 24. března vyjádření k vzneseným obviněním. Děkan Svoboda byl 23. března pozván k rektoru Fialovi, aby mu podal vysvětlení, a protože nebyl podle rektorových slov schopen jednoznačně vyvrátit podezření, byl vyzván k rezignaci, což neprodleně učinil.

Média v následujících dnech přinesla zprávu o tom, že jeden z autorů německých originálů skutečně potvrzuje Svobodův podíl na publikacích. „Pokud jde o vykazování autorství publikace, v níž není uveden jako autor, je pochybení zřejmé. Podezření z plagiátorství je ale nutno nejprve důkladně prověřit a nelze již nyní tvrdit, že se něčeho takového docent Svoboda dopustil,“ uvedl rektor Fiala s tím, že nyní je třeba vyčkat rozhodnutí odborné komise. Sdělil však také, že Svobodovou publikační činností se zabývá i Kontrolní odbor rektorátu MU v souvislosti s vykázáním jedné z podezřelých publikací coby výsledku projektu financovaného z Grantové agentury ČR.

Hlavní novinky