Přejít na hlavní obsah

Princ Charles diskutoval v kampusu se studenty

Image Debatovat o ochraně životního prostředí přijel na Masarykovu univerzitu v rámci své březnové návštěvy Česka následník britského trůnu princ z Walesu. Sešel se zde nejen s představiteli univerzity, ale především se studenty, se kterými diskutoval o ohrožení životního prostředí ve světě a také v České republice. Po debatě předal princi rektor Petr Fiala Velkou zlatou medaili jako ocenění jeho významných aktivit zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Princ si zvolil pro svou návštěvu akademickou půdu hlavně proto, že se zajímal o vědeckou činnost, kterou univerzita a zejména její studenti vyvíjí v oblasti environmentálního výzkumu. „Jsme potěšeni, že si princ Charles vybral k návštěvě Masarykovu univerzitu právě proto, že zde realizujeme projekty, které mu z hlediska budoucnosti připadají důležité,“ řekl rektor Fiala.

Když princ dorazil 22. března odpoledne do knihovny univerzitního kampusu v Bohunicích, jako první ho uvítala trojice studentek z přírodovědecké fakulty, které mu prezentovaly svoji výzkumnou práci. Olga Bohuslavová, studentka fyzické geografie, mluvila o nových poznatcích spojených s dopadem klimatických změn v Antarktidě, které univerzita zkoumá prostřednictvím vlastní polární stanice. Veronika Pašková, která se zabývá chemií životního prostředí, pak prince seznámila s projektem na monitorování toxických látek v prostředí a jejich vlivu na zdraví člověka. Doktorandka ústavu experimentální biologie Veronika Štěpánková pak představila revoluční metodu likvidace bojového plynu yperit, kterou Masarykova univerzita patentovala.

Image
Princ Charles debatoval se studenty v knihovně univerzitního kampusu, který Masarykova univerzita staví od roku 2004. Foto: Martin Kopáček.

Po prezentacích se princ přesunul ke stolům rozmístěným do čtverce, kam zasedl k diskusi přímo mezi pětadvacet studentů z přírodovědecké fakulty a fakulty sociálních studií, kteří se zabývají problematikou související s životním prostředím. V první části debaty se princ zajímal o ostravský region a studenti ho informovali o příčinách znečištění tamějšího ovzduší i o tom, jestli se situace lepší. Především ale chtěl vědět, jak se lidé v Česku obecně zajímají o environmentální problémy a jaký postoj ke klimatickým změnám v České republice převažuje. „Osobně mě překvapila princova zasvěcená orientace v tématu a zájem o náš pohled na to, jaká situace opravdu je. Na první pohled byla vidět dobrá politická kultura, která se odrazila v osobním přístupu a průběhu debaty,“ podělil se o své dojmy jeden z debatujících studentů Vojtěch Pelikán.

Image
Přímo mezi studenty zasedl následník britského trůnu. Zajímalo ho, co si o environmentální problematice myslí mladí lidé, kteří se vzdělávají a bádají v oblastech spojených z výzkumem životního prostředí. Foto: Martin Kopáček.


Princ Charles se také ptal, jakými tématy se studenti zabývají. Zejména ho zajímala oblast zemědělství, konkrétně zacházení s půdou. Nebyl to ale jen princ, kdo pokládal otázky. Studenti se na něj obrátili s žádostí o radu, jak v českém prostředí dostávat více do popředí problematiku trvalé udržitelnosti a ochrany přírody. „Princ vyzdvihl klíčovou roli neziskového sektoru a apeloval na občanskou uvědomělost. Zdůraznil potřebu zajímat se o věci veřejné a to, aby se každý z nás pokoušel situaci měnit, zejména tlačit na politické představitele i na soukromou sféru, aby změnili svůj přístup,“ zprostředkoval odpověď prince Pelikán.

Ocenění za podporu ochrany životního prostředí
Image
Dlouholeté aktivity prince Charlese související s ochranou životního prostředí ocenila univerzita Velkou zlatou medailí, kterou britskému následníkovi trůnu předal rektor Fiala. Foto: Martin Kopáček.

Po debatě se studenty se princ Charles podepsal do pamětní knihy, kam se významní hosté Masarykovy univerzity zapisují už od roku 1919. Poté princi předal rektor Fiala Velkou zlatou medaili jako ocenění jeho dlouholetých aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, podpory udržitelného rozvoje a ochrany kulturního dědictví. „Princ byl na první pohled velmi potěšen. Zmínil, že pro něj toto ocenění po třiceti letech aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí skutečně mnoho znamená a je pro něj povzbuzením, aby v tomto úsilí dále pokračoval. Uvedl také že i pro tuto cenu bude rád vzpomínat na svoji návštěvu na Masarykově univerzitě,“ uvedl po předání medaile rektor Fiala.
Velkou zlatou medaili univerzita udělila v minulosti např. bývalé ministryni zahraničí USA Madeleine Albrightové nebo někdejšímu předsedovi Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu Gilbertu Guillaumovi. Jedná se o nejvyšší vyznamenání univerzity, které je udělováno význačným osobnostem veřejného života.


Image
Po hodinové návštěvě kampusu odjel princ Charles vpodvečer do Prahy, kde jej čekal další program. Foto: Petr Preclík.


Hlavní novinky