Přejít na hlavní obsah

Velký akademický senát zasedne v lednu v novém složení

senat_anotace.jpgVolby do Akademického senátu Masarykovy univerzity, tedy „velkého“ senátu, probíhaly v listopadu a v první polovině prosince zároveň s volbami do senátů fakultních. Účast ve volbách do studentské komory AS MU byla tradičně velmi nízká. U zaměstnanecké komory se naopak pohybovala v průměru kolem 50 procent. Přesto se již podařilo na většině fakult úspěšně odvolit a své tříleté funkční období tak od začátku nového roku zahájí následující noví senátoři.

Za Lékařskou fakultu byli při více než 70 procentní průměrné účasti ve všech čtyřech volebních obvodech zvoleni do zaměstnanecké komory AS Mojmír Blaha, Anna Vašků a Miroslav Penka. Dosavadní předseda senátu Jindřich Vomela byl zvolen na pozici náhradníka počtem 182 hlasů, na třetího zvoleného ztrácel 16 bodů. Výsledky voleb do studentské komory nejsou zatím známy.

Na Fakultě sociálních studií byla účast při volbách do zaměstnanecké komory 32 procent a zvoleni byli Petr Suchý, Zdeněk Kříž a Zdeněk Sychra. Do dvou uprázdněných mandátů ve studentské komoře byli ve třetím kole při účasti pouhých 6,5 procent oprávněných voličů zvoleni studenti Vojtěch Straka a Roman Binder.

Ve volbě zástupců Filozofické fakulty do zaměstnanecké komory hlasovalo 54 procent oprávněných voličů a zvoleni byli Jeffrey Alan Vanderziel, Jaroslav Hroch a Jarmila Bednaříková. Pro kandidáty do studentské komory hlasovalo 17 procent voličů; zvoleni byli David Kuneš a Jan Špaček.

Na Přírodovědecké fakultě byli do zaměstnanecké komory při účasti 63 procent zvoleni Ctibor Mazal, Dominik Munzar a David Trunec. Nezvykle vysoká volební účast ve volbách do studentské komory (33 procent) vynesla do senátorských křesel Tomáše Mozgu a Radka Bryndu.
Image
Studenti MU o činnost Akademického senátu nejeví příliš velký zájem, tomu odpovídá i nízká účast při volbách do studentské komory Akademického senátu. Na Ekonomicko-správní fakultě volilo ve třetím kole voleb do studentské komory AS pouhých 5 procent oprávněných voličů. Foto: Ondřej Ženka.


Ve třetím kole doplňujících voleb do studentské komory za Fakultu sportovních studií hlasovalo 11 procent oprávněných voličů, úspěšnými kandidáty byli Petr Kadlec a Barbora Zuchová. Zástupci fakulty do zaměstnanecké komory byli zvoleni ve volbách, které proběhly již v červnu.

Na fakultě Ekonomicko-správní se voleb do zaměstnanecké komory zúčastnilo 44 procent voličů. Hned v prvním kole byl zvolen Vladimír Žítek, který získal více než 50 procent hlasů. Zbylí tři kandidáti postoupili do druhého kola. Ani v tom se však nepodařilo zvolit všechny senátory a výsledky třetího kola nejsou ještě zveřejněny. Do studentské komory za půjdou za ESF půjdou Tomáš Otáhal a Tomáš Psota, kteří byli zvoleni 5 procenty oprávněných voličů. Jednalo se o vůbec nejnižší účast mezi všemi fakultami.

Do zaměstnanecké komory za Pedagogickou fakultu poputují do velkého senátu Jaroslav Beránek, Jiří Mihola a Vladislav Navrátil. Studenti zvolili Karla Pančochu a Janu Vašíčkovou. Celková volební účast činila 34 procent.

Na Fakultě informatiky nejsou dosud známé žádné výsledky.

Hlavní novinky