Přejít na hlavní obsah

Děkan Trna v čele pedagogické fakulty další čtyři roky

Image
Současný děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Josef Trna povede fakultu i další čtyři roky. Rozhodl o tom akademický senát fakulty, který ho nadpoloviční většinou hlasů 16. listopadu potvrdil ve funkci. Pokud bude děkan Trna jmenován rektorem, zahájí své druhé funkční období 1. února 2011.

„Mnoho z priorit minulého funkčního období se nám podařilo realizovat. S radostí se procházím naplněnými opravenými učebnami a pracovnami a cením si uskutečněné podpory tvůrčí činnosti,“ popisuje Trna, čeho se mu podařilo dosáhnout, doplňuje však, že priority, na kterých stálo jeho první volební období, nepřestávají být aktuální ani v tom dalším.

Je to zejména nastavení rovnocennosti vzdělávání a vědy na pedagogické fakultě a zajištění jejich provázanosti, udržení a zvýšení kvality vzdělávání při vysokém počtu studentů, postupné zvyšování vědecko-výzkumné produktivity a zkvalitnění pracovních podmínek.


„Kvůli aktuální situaci ve státním rozpočtu se objevily ale i nové priority, k nimž řadím zejména zefektivnění všech činností fakulty a rozvoj více-zdrojového financování fakulty,“ doplňuje staronový děkan a dodává: „Stále nicméně doufám, že naši politici pochopí nesmyslnost škrtů v rozpočtu vysokých škol.“ Podle Trnových slov má již fakulta připraveno několik variant krizového rozpočtu, včetně příslušných opatření. „Nebudu je zatím příliš konkretizovat, protože stále doufám, že ty nejtvrdší z nich nebude třeba použít,“ uvádí děkan.


Jedním z reformních nástrojů, jež by měl přinést úspory, ale také spravedlivější rozdělování odměn zaměstnancům, je standardizace výukové a tvůrčí činnosti. „Je to natolik komplikovaná záležitost, že se do jejího řešení nikomu příliš nechce, krizová rozpočtová situace si však vyžaduje, abychom do tohoto kyselého jablka kousli,“ říká Trna a doplňuje, že plánuje nastavit doporučující normu výukové a tvůrčí zátěže akademických pracovníků. Měla by být stanovena už do konce tohoto akademického roku.


Jedním z velkých úkolů druhého funkčního období děkana bude také případná realizace projektu Centra výzkumných institutů a výzkumných studií (CVIDOS), který je připraven k financování ze strukturálních fondů EU. V současnosti se čeká na jeho schválení. „Slibujeme si od toho skokový nárůst naší tvůrčí činnosti, abychom byli rovnocennou fakultou v oblasti vědy, výzkumu a umělecké činnosti s dalšími fakultami naší výzkumné univerzity,“ komentuje Trna.

Hlavní novinky