Přejít na hlavní obsah

Učebnice italštiny, novořečtiny a latiny přibudou na jaře

Image
Nové elektronické učebnice latiny, novořečtiny či italštiny budou moci využívat studenti už v jarním semestru. Díky tříletému projektu za téměř sedm milionů korun je zpracovali v Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Cíl projektu je ale mnohem širší. „Jde o zvýšení jazykových a odborných kompetencí studentů, inovace stávajících a vytvoření nových studijních materiálů, včetně těch e-learningových, a rozšíření nabídky volitelných, odborně zaměřených kurzů,“ říká Petra Mutlová, jedna z řešitelek projektu.

Ten tak pomůže rozšířit nabídku předmětů u oboru, který lze v České republice studovat právě jen na Ústavu klasických studií – latinské medievistiky. Nejen studenti latiny, ale i ostatních oborů či fakult tak budou moci nově využívat například e-learningovou podporu k semináři, který se zabývá problematikou středověké latinské literatury a vývojem literární produkce od pozdní antiky do 12. století, jejíž specifika budou poprvé kompletně zpracována v češtině. V dalších dvou seminářích studenti budou moci získat praktické kompetence při práci se středověkými rukopisy nebo se podrobněji seznámit s některými z tzv. pomocných věd historických nezbytných pro práci ve středověké latinské filologii. V Ústavu otevřou také odborné kurzy zaměřené na komunikační a překladatelské schopnosti magisterských studentů novořečtiny, která se studuje v Česku také jen na Filozofické fakultě MU.

Do materiálů, z nichž se učí dnešní studenti latiny, chtějí autoři projektu postupně zapracovat mezioborové vazby. Například u jazykových materiálů pro studium latiny konkrétně půjde o odkazy na slova přejatá z latiny do češtiny nebo na slovní zásobu románských jazyků, odbornou terminologii různých oborů.

Speciální kurz – Elektronické databáze pro humanitní obory
A co v Ústavu chystají do budoucna? Každý rok uspořádají speciální kurz a školení, které umožní zpracování a vyhledávání v elektronických souborech textů z klasické řecké, raně byzantské, klasické, středověké i novověké latinské literatury, ale i v textech týkajících se filozofie, dějin umění nebo hudby (jedná se např. o databázi Thesaurus Linguae Graecae, Brepolis nebo National Hellenic Corpus).

„Studenti či akademičtí pracovníci budou moci kromě obecných a technických znalostí potřebných pro práci s danými zdroji získat i praktické dovednosti a zkušenosti s prací s konkrétními prameny,“ upřesňuje Mutlová. Kromě toho, že každoročně nabídnou na celofakultní úrovni jednorázové školení k těmto databázím, bude jednou ročně otevřen také speciální kurz, ve kterém odborníci z různých oblastí humanitního studia naučí cílovou skupinu pracovat se zdroji potřebnými pro různé oblasti klasické, středověké a moderní filologie, ale i jiných oborů. „Tento kurz bude otevřen i studentům historie, religionistiky, dějin umění či archeologie, pro jejichž studijní zaměření jsou dané zdroje obzvlášť přínosné a u nichž tedy lze předpokládat o tento kurz zájem,“ říká Mutlová.

Projekt Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Hlavní novinky