Přejít na hlavní obsah

Děkanka Rozehnalová opět v čele právnické fakulty

Image Naděžda Rozehnalová byla v prosinci podruhé zvolena děkankou právnické fakulty. Většinou hlasů o tom rozhodl akademický senát. Pokud bude do funkce jmenována rektorem Masarykovy univerzity, povede fakultu až do března 2015.

Ve svém programovém prohlášení klade důraz především na posílení vědecko-výzkumného potenciálu fakulty a získávání peněz z evropských projektů. „Mé krédo je poctivá pedagogická práce, vědecko-výzkumná činnost jako nedílná součást působení vysokoškolského učitele, akcent na hodnoty a obyčejnou slušnost mezi lidmi,“ uvedla Rozehnalová.

Mezi hlavními body programu staronové děkanky je rozvoj mezinárodních vztahů. Zdůrazňuje potřebu katedrových a individuálních odborných kontaktů, které mohou nejlépe pomáhat k výměně pedagogických zkušeností a rozvoji vědeckých projektů. „V tomto ohledu je vidět velká pasivita některých akademiků a nikoliv bezezbytku bývají využité i nejrůznější výměnné programy,“ nastínila problém Rozehnalová. Ve svém programu uvedla, že všechny smysluplné aktivity vedoucí k budování mezinárodních vztahů bude podporovat.

Image
Děkankou zvolil akademický senát fakulty opět Naděždu Rozehnalovou. Do funkce by ji měl jmenovat rektor v únoru. Foto: David Povolný.

Jedním z velkých cílů má být také úprava knihovny. „Vedení musí věnovat pozornost jakékoli rozumné možnosti na její výstavbu. Je to závazek budoucím generacím,“ řekla děkanka. V řešení už mají být také návrhy úprav na zvětšení kapacit učeben.

Studenty právnické fakulty by děkanka chtěla povzbudit, aby se vrátili k zaniklému časopisu OCTOPUS. „Do dnešních dnů mě jeho skončení mrzí. Možná i my v tomto nekonáme dostatečně.

Asi i vedení by mělo mít víc sil na to, aby řeklo, ano, hledáme a dáme také finanční podporu tomuto počinu,“ naznačila Rozehnalová, že studenti, kteří s podobnou aktivitou přijdou, u ní najdou podporu.

Ve svém prohlášení před akademickou obcí fakulty Rozehnalová také zdůraznila potřebu více začlenit aktivity nově vzniklého ústavu práva a technologií do fakultních struktur a soustředit se na jeho udržitelnost i po vypršení projektu, na jehož základě vznikl. „Ústav je jedním z mála pracovišť na právnické fakultě, které se samo aktivně stará o hledání vlastních zdrojů financování, buduje soustavně zahraniční kontakty a má mezinárodní publikace. I proto je v zájmu fakulty, aby se dále rozvíjel a zůstal zachován,“ doplnila děkanka.

Hlavní novinky