Přejít na hlavní obsah

Antarktická expedice 2011 – zpráva 3

Image První fáze důležitých prací v terénu ukončena

Během posledních dvou týdnů se uskutečnily velmi důležité práce v terénu, které probíhaly ze třech stanových táborů postavených na jihozápadním pobřeží ostrova Vega, v lokalitě Solorina Valley na východním pobřeží ostrova Jamese Rosse a v zátoce Brandy Bay přibližně devět kilometrů jihozápadně od stanice Johanna Gregora Mendela.

V poslední lokalitě byl tábor zbudován dlouhodobě a slouží jak klimatologům z Masarykovy univerzity, tak odborníkům z ostatních vědeckých institucí, jejichž pracovníci tvoří letošní expediční posádku. Na ostrově Vega, kde proběhl vůbec první polní tábor českých geologů, se uskutečnily paleontologické práce zaměřené na dokumentaci různých druhů fosilních obratlovců a bezobratlých. Hojné a velmi dobře zachované zkameněliny svrchnokřídového stáří (asi 70 milinů let) dokládají rozmanitý život na dně mělkého a teplého moře, obývaného kromě bezobratlých živočichů i mořskými ještěry. V Solorina Valley dvě geoložky z České geologické služby odebíraly vzorky vody, substrátů a organické hmoty pro analýzy obsahu izotopů stroncia a vápníku. Zatímco vzájemný poměr izotopů stroncia vypovídá o geologickým jednotkách (oblastech), v nichž tyto vzorky vznikaly, izotopy vápníku se využívají při studiu látkových toků mezi anorganickou a organickou složkou polárních ekosystémů. Hlavní část práce při zpracování vzorků však bude  probíhat po návratu expedice do České republiky.

Image
Člen expedice dokumentující sněhová pole spadající z hory Lachman Crags o údolí v severní části ostrova Jamese Rosse. Foto: M. Barták.

Klimatologové pracovali v oblasti Brandy Bay, ředevším na dvou blízkých ledovcích, jejichž klima a změny v bilanci ledové hmoty dlouhodobě sledují. Zároveň byla v průběhu uplynulých dvou týdnů zkontrolována většina klimatických stanic, které celoročně zanamenávají údaje teplotě a vlhosti vzduchu, slunečním záření a další charakteristiky. Klimatické údaje za rok 2010 byly úspěšně zazálohovány do paměti počítačů a v současné době probíhá jejich předběžné vyhodnocení. V oblasti fyziologie a ekologie rostlin byly v minulém týdnu uskutečněna kontrola dlouhodobého experimentu zaměřeného na umělé oteplení rostlin a jejich prostředí pomocí speciálních komor instalovaných v několika terénních lokalitách a zazálohování celoročních údajů o mikroklimatu. Zároveň byly ze speciálních přístrojů (fluorometrů) trvale instalovaných v terénu získány celoroční údaje o fotosyntéze antarktických  mechů.

V posledních dnech jsme na stanici J.G. Mendela přivítali dvě krátké návštěvy. První z nich tvořili zástupci posádky bitské vědecké lodi Ernest Shackleton, která v těchto dnech operuje ve vodách nedaleko ostrova Jamese Rosse. Během krátkého setkání jsme se navzájem informovali o našich vědeckých programech uskutečňovaných v této expediční sezóně. Britští kolegové zůstanou na ostrově několik týdnů, vybudovali si stanovou základnu 12 km od naší stanice a do konce antarktického léta budou sbírat geologické vzorky ve vnitrozemí ostrova. Druhou návštěvou byli polští jachtaři na lodi Selma, jejichž plavební trasa zahrnuje i oblast ostrova Jamese Rosse.

Image
Tuleň Weddelův odpočívající na kamenitém pobřeží ostrova Jamese Rosse. V pozadí stolová hora Berry Hill. Foto: M. Barták.

Právě nyní panuje na ostrově Jamese Rosse proměnlivé počasí, které je oproti stejnému období loňskému roku chladnější a s velkou oblačností. Po celou dobu našeho dosavadního pobytu je zataženo, slunce se nám na stanici J.G. Mendela ukázalo zatím jen velmi sporadicky, vždy jen na několik málo minut. Právě v těchto dnech se často objevuje i husté sněžení, které snižuje horizontální viditelnost, a tím i orientaci v terénu. Východní vítr, který vanul v posledních dnech, způsobil, že velké množství ker a mořského ledu bylo přesunuto ze severní části Weddelova moře do naší oblasti. Tím se zhoršily plavební podmínky v bezprostředním okolí stanice, neboť průliv Prince Gustava, který pro nás představuje hlavní mořskou plavební dráhu při přesunech členů expedice do polních táborů, se stal pro plavbu gumovými čluny nesnadno prostupným. Nicméně, předpověď počasí na několik následujících dnů je dobrá, očekáváme změnu směru větru, což nám dává dobrý předpoklad pro zlepšení plavebních podmínek a pokračování prací v terénu ve vzdálenějších oblastech ostrova.

25.1.2011

Další zprávy z expedice zde:
Antarktická expedice 2011 – zpráva 8
Antarktická expedice 2011 – zpráva 7
Antarktická expedice 2011 – zpráva 6

Antarktická expedice 2011 – zpráva 5
Antarktická expedice 2011 – zpráva 4

Antarktická expedice 2011 – zpráva 2
Antarktická expedice 2011 – zpráva 1

Hlavní novinky