Přejít na hlavní obsah


PetrDvorak
Petr Dvořák, proděkan pro výzkum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Jaký je váš postoj k zavedení školného na veřejných vysokých školách?

Proti školnému nejsem. Mohlo by podstatně zvýšit fakultní rozpočty a být prospěšné. Na druhé straně si ale myslím, že na zavedení školného nejsme ještě připraveni. Dokonce si nejsem jistý, zda dokážeme dobře odhadnout, že bude mít školné takový účinek, jaký je mu předpovídán. Nejde ani tak o peníze, ale o skutečný efekt na vysoké školy a na studenty.

Nejprve efekt na vysoké školy. Předně si nemyslím, že více peněz na vybavení škol a vyšší platy učitelů nutně znamená zvýšení kvality vzdělávání. Vzdělávání je především o interakci učitele a studenta a peníze jsou v tomto vztahu podružným faktorem. Myslet si, že peníze ze školného by mohly zvýšit výzkumné kvality je také mylné. Na to jsou jiné systémy a snadný přísun peněz by mohl vést k devalvaci. Náklady na vzdělávání jsou pro různé obory výrazně odlišné. Zavedením relativně jednotného školného (při stanovení horní hranice 10 tisíc Kč/semestr by se částka mohla pohybovat někde mezi 5 – 10 tisíc Kč) by se zcela jistě vytvořila výrazná nerovnováha mezi školami/obory, pravděpodobně s negativním dopadem. Argument, že školné je běžné a pomáhá ve vyspělých zemích také neobstojí, pokud zvážíme stav a úroveň vzdělávacích systémů a politickou kulturu u nás a v oněch vyspělých zemích.

Z pohledu na možný efekt školného na studenty, nám vyjde podobně rozmlžený obraz. Hlavním argumentem zastánců školného je teze “když za něco platím, tak si toho víc vážím”. Je to ale opravdu tak? Bude spousta studentů pro jejichž rodiče bude školné docela marginální částka. Změní se přístup takových studentů ke studiu? Mnozí z nás mají zkušenosti se zahraničními studenty samoplátci, kteří mnohdy očekávají za svoje peníze „vlídnější“ přístup od svých učitelů. Není lepší použít jiné nástroje ke zkvalitnění přístupu studentů k výuce? Např. přísnější výběr studentů při přijímacích zkouškách, dokonalejší systémy ověřování znalostí nebo kvalitnější výukové programy. Kdo je lajdák, nebo bere studium jako prodloužení mládí a ne jako investici do sebe a do své budoucnosti by měl být vyřazen vzdělávacím systémem i bez povinných plateb za semestr.    

Z mého pohledu by tedy školné mělo přijít až poté, co bude dokončena komplexní reforma školství, včetně systému finanční pomoci studentům, a studenti budou přesně vědět, že si platí za kvalitu.

Na závěr pouze řečnická otázka. Kdo může v současném systému zaručit, že platba školného nepovede v krizových situacích ke snížení státních příspěvků na vzdělávání?

ZPĚT

Hlavní novinky