Přejít na hlavní obsah


JiriZlatuska
Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity

Jaký je váš postoj k zavedení školného na veřejných vysokých školách?

Jsem velmi skeptický ke školnému ve formě, jak je v plánu současné vlády. Navenek se počítá se systémem podpory studentů, který má být zaveden před školným samým, informace o meziresortním projednávání však svědčí o tom, že celý systém má být fiskálně neutrální a celková výše podpory směrem ke studentům nebude vyšší, než doposud např. v úlevách na daních byla. Odložené školné neposkytuje prakticky žádné motivační prvky, sliby o laciném systému jeho vybírání a iniciálním fondu, který by školám poskytoval peníze ještě před jejich splacením, se mohou snadno rozplynout. Systém může být snadno natolik nákladný, že vybrané prostředky spotřebuje sám na sebe.

Silně problematická je interpretace údajů o nerovnostech přístupu k vysokoškolskému vzdělání, kterými autoři konceptu školného z Bílé knihy terciárního vzdělávání operují. Absurdní jsou také plány na selektivní úlevy od školného na technikách, kde počty techniků trvale rostou a v ČR je jeden z nejvyšších podílů technického vzdělání mezi studujícími i absolventy.

Varování z mezinárodního prostředí je dost: OECD At A Glance 2010 uvádí, že neexistuje vztah mezi placením školného a mírou úspěšnosti ve studiu. Australská studie ukázala absenci vztahu mezi prestiží školy a výdělky v zaměstnání. Nedávná americká studie dokladuje katastrofální úroveň škol, které přes vysoké školné vytvářejí absolventům dluh mnohem větší, než možné přínosy vzdělání. Aktuální britská zkušenost ukazuje, jak snadno se v rukou politiků školné proměňuje v nástroj, který státu umožňuje plánovat úplné stažení z financování velkých oblastí studií.

ZPĚT

Hlavní novinky