Přejít na hlavní obsah

Univerzita otevřela výukové a konferenční centrum v Telči

AnotaceTelcUniverzitní centrum, které sídlí v historických budovách bývalé jezuitské koleje v Telči, slavnostně otevřela Masarykova univerzita po rozsáhlé rekonstrukci 11. dubna. Opravený areál s moderními učebnami a ubytovacími kapacitami bude sloužit nejen pro výuku, ale také jako konferenční centrum. Kompletní rekonstrukce, která zahrnovala i vybudování knihovny, informačního centra či nové kavárny, stála přes 145 milionů korun a trvala dva roky.

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva: velvyslanec Norského království v ČR Jens Eikaas, rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala a předseda Senátu PČR Milan Štěch. Foto: David Povolný.
Slavnostní přestřižení pásky. Zleva: velvyslanec Norského království v ČR Jens Eikaas, rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala a předseda Senátu PČR Milan Štěch. Foto: David Povolný.

V první fázi rekonstrukce byly obnoveny některé původní architektonické prvky jako například dvorní arkády či klenba v přízemních chodbách, byla provedena sanace a úprava sklepních prostor. Úpravou půdních prostor v dalších fázích pak vznikly pokoje s celkovou ubytovací kapacitou 72 lůžek. Součástí vysokoškolského areálu je také 23 moderně vybavených učeben a dvě posluchárny, které může navštívit až 600 studentů. Pro stravování je v přízemí objektu využít kromě studentské kavárny. Do všech míst je bezbariérový přístup.

Všechny úpravy centra musely být provedeny velmi citlivě – objekt je památkově chráněný. Je součástí památkové rezervace, která byla v roce 1992 zapsána na seznam UNESCO. Foto: David Povolný.
Všechny úpravy centra musely být provedeny velmi citlivě – objekt je památkově chráněný. Je navíc součástí památkové rezervace, která byla v roce 1992 zapsána na seznam UNESCO. Foto: David Povolný.

Areál ozdobily také dvě plastiky. Nádvoří dominuje dílo sochaře Olbrama Zoubka nazvané Rektor. V chodbě je umístěna socha T.G. Masaryka od Vincence Makovského.

Všechny úpravy musely být provedeny velmi citlivě – objekt je památkově chráněný, navíc je součástí památkové rezervace města Telč, která byla v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Náklady na obnovu jezuitského areálu jako střediska vzdělávání v kraji Vysočina, včetně jeho vybavení, byly z 85 procent hrazeny díky podpoře z Finančního mechanismu zemí Evropského hospodářského prostoru a Norska, což je s ohledem na výši poskytnuté podpory největší investice těchto fondů v České republice. Zbývajících 15 procent financovala univerzita z vlastních zdrojů.


Sochař Olbram Zoubek představuje svoji novou sochu nazvanou Rektor umístěnou na nádvoří centra. Foto: David Povolný.
Sochař Olbram Zoubek představuje svoji novou sochu nazvanou Rektor umístěnou na nádvoří centra. Foto: David Povolný.
Objekt jezuitské koleje ze 17. století je v Telči druhým největším komplexem budov, hned po zámeckém areálu. Masarykova univerzita jej získala v roce 2002, kdy v něm zahájila první vzdělávací aktivity, samotné Univerzitní centrum Telč bylo založeno v roce 2005. Kromě vzdělávací činnosti poskytuje centrum zázemí pro další aktivity. Spolu s partnerem projektu, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, zde Masarykova univerzita založila Středoevropské centrum kulturního dědictví, které je platformou pro nadregionální spolupráci a propagaci tematiky kulturního dědictví.

Hlavní novinky