Přejít na hlavní obsah

Novým rektorem Masarykovy univerzity se stane Mikuláš Bek

AnotaceBekKandidáta na nového rektora dnes zvolil Akademický senát Masarykovy univerzity. Do čela druhé největší univerzity v České republice senátoři vybrali současného prorektora pro strategii a vnější vztahy Mikuláše Beka, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Funkce rektora se ujme 1. září 2011 poté, co jej jmenuje prezident ČR. Vystřídá tak stávajícího rektora Petra Fialu, jemuž 31. srpna 2011 končí druhé funkční období a podle zákona už se nemohl znovu ucházet o zvolení.

 

>> FOTOGALERIE <<


„Rád bych vyzval všechny členy akademické obce k intenzivní spolupráci v nadcházejících měsících, protože jsem si vědom tohoto, že  univerzitu nečeká lehké období, ať už s ohledem na připravované změny v legislativě týkající se vysokých škol či velkých připravovaných projektů,“  řekl krátce po svém zvolení šestačtyřicetiletý Mikuláš Bek. Vedle funkce prorektora, působí také v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU, který vedl v letech 1999−2004. Ve své vědecké práci se zaměřuje na hudební sociologii a dějiny hudby 20. století.

Za hlavní priority ve svém programovém prohlášení označil Bek kvalitu vzdělání a respekt ke svobodě bádání. Hodlá se zasadit o posílení prvků akademické samosprávy a prohlubovat spolupráci s univerzitními a dalšími výzkumnými partnery.
Za hlavní priority ve svém programovém prohlášení označil Bek kvalitu vzdělání a respekt ke svobodě bádání. Hodlá se zasadit o posílení prvků akademické samosprávy a prohlubovat spolupráci s univerzitními a dalšími výzkumnými partnery.

Za hlavní priority ve svém programovém prohlášení označil Bek kvalitu vzdělání a respekt ke svobodě bádání. Hodlá se zasadit o posílení prvků akademické samosprávy a prohlubovat spolupráci s univerzitními a dalšími výzkumnými partnery. Chce také podporovat excelenci ve výzkumu i ve vzdělávání a pečovat o vnitřní kulturu univerzity a její zaměstnance. Bude usilovat o snížení byrokratické zátěže, ekonomickou efektivitu a  rozpočtovou stabilitu univerzity.

Senátoři vybírali kandidáta na rektora z pěti osobností. V prvních dvou kolech, která se odehrála již 18. dubna 2011, však nikdo nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Do třetího závěrečného kola volby proto s největším počtem hlasů postoupili prorektor Mikuláš Bek a  nynější kvestor Ladislav Janíček. Ve třetím kole získal Bek 24 hlasů a  Janíček 19 hlasů.  Kandidáta na rektora zvolil v tajném hlasování akademický senát univerzity za účasti všech 46 členů.

„Pro univerzitu je dobře, že se našlo pět osobností, které vedly důstojnou kampaň založenou na argumentech a věcných diskusích, i to, že samotný volební akt se odehrál v kulturní atmosféře. Jsem potěšen, že byl vybrán kandidát, kterého jsem navrhoval a podporoval,“ řekl rektor Petr Fiala. Nově zvolenému kandidátovi na rektora popřál, aby univerzitu dokázal řídit co nejlépe k jejímu prospěchu.

Hlavní novinky