Přejít na hlavní obsah

Budoucím chirurgům pomáhá s nácvikem multimediální učebna

AnotaceUcebnaOvěřování znalostí a dovedností mediků v praxi má jednu zásadní nevýhodu. Pokud udělají chybu, mohou ohrozit lidské životy. Pomoci s tímto problémem má nová multimediální učebna pro výuku chirurgických oborů na Lékařské fakultě MU. Unikátní učební prostor vznikl přímo v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny.


V učebně je k dispozici deset počítačových sestav vybavených interaktivním testovacím systémem, který umožňuje simulovat postupy při léčbě chirurgicky nemocných pacientů. „Nová učebna nám velmi ušetří čas. Normálně musíme každého studenta vyzkoušet individuálně a zpravidla jsme u zkoušení dva lékaři. Takhle naráz vyzkoušíme deset lidí a navíc je to objektivnější a snadněji doložitelné,“ vysvětluje zástupkyně přednosty I. chirurgické kliniky Lékařské fakulty MU Lenka Veverková.

Vedle interaktivního testovacím systému je učebna vybavena také nejnovější demonstrační technikou. Foto: David Povolný.
Vedle interaktivního testovacím systému je učebna vybavena také nejnovější demonstrační technikou. Foto: David Povolný.

V čem spočívá kouzlo nového počítačového systému? Procvičování a  testování je postaveno na výběru možností, které mají napodobit rozhodování, jež se velmi podobá reálné situaci. „Student dostane například zadání, které popisuje právě přivezeného pacienta a základní charakteristiku jeho zranění nebo potíží. On sám z možností vybírá, na jaké vyšetření ho pošle a co s ním na základě získaných výsledků dále udělá,“ popisuje Veverková.

Protože je systém nový, pracují lékaři zatím jen s málo komplikovanými zadáními, počítají ale s tím, že budou vznikat stále propracovanější testy, které nabídnou i nejrůznější slepé větve. Nesprávně postupující student se tak bude moci vydat úplně špatnou diagnostickou a léčebnou cestou, která může skončit třeba i zahubením pacienta.

Nová multimediální učebna je výsledkem projektu na zkvalitnění praktické výuky chirurgických oborů na Lékařské fakultě MU. I. chirurgická klinika získala v roce 2010 celkem 1,75 milionu korun na projekt z Fondu rozvoje vysokých škol. Dalšími 3,5 miliony korun přispěla nemocnice na úpravu a vybavení učebny z vlastních zdrojů. V rámci tohoto rozvoje byla už v roce 2008 otevřena Laboratoř robotické a miniinvazivní chirurgie pro pregraduální výuku a o rok později Laboratoř nácviku praktických dovedností.

Hlavní novinky