Přejít na hlavní obsah

Anglisté debatovali o standardech jazykové výuky

Na konferenci se sešli známí autoři učebnic a metodici jazykové výuky a učitelé z vysokých, středních i mateřských škol.
Více než tři stovky učitelů angličtiny z České republiky i ze zahraničí se sjeli v polovině září do Brna na půdu Masarykovy univerzity. Známí autoři učebnic a metodici jazykové výuky, ale třeba i učitelé z mateřských škol jednali na konferenci ELT Signposts 2011 například o tom, jak standardizovat úroveň cizojazyčných kompetencí.

„Pro angličtinu tvoří tým odborníků tzv. English Profile, který jasně určí, co by měl uživatel např. úrovně B2 znát v oblasti slovní zásoby, gramatických struktur a jak by měl jazykové prostředky využívat. To ovlivní nejen tvorbu materiálů, ale i všechny jazykové zkoušky,“ uvedla jedno z témat konference Naděžda Vojtková z katedry anglického jazyka a literatury na pedagogické fakultě.

Objevila se i témata, jako je využití nových technologií ve výuce - ne jen např. interaktivních tabulí, ale všech dnes velmi dobře dostupných a běžně používaných technologií, jako jsou chytré telefony. „Technika časem významně ovlivní výuku a podle názvu jedné prezentace doslova zboří zdi tříd a škol tak, že se život za jejich zdmi stane nedílnou součástí výuky,“ vysvětlila Vojtková.

Novinkou letošní konference, která tradičně koluje po českých a moravských městech, byly diskuse v sekcích. Například v sekci vzdělávání učitelů se živě diskutovalo o praxích studentů a o tom, jak zajistit jejich potřebnou kvantitu i kvalitu. Řešilo se například i to, co musí učitel udělat, aby se studenti naučili vše, co se mají, ale zároveň byli schopni kriticky hodnotit informace a tvořivě využívat získané dovednosti.

Akci doprovázela i výstava učebnic a učebních pomůcek renomovaných českých i zahraničních nakladatelství. Do programu konference byla zařazena také dvě divadelní představení souboru The Bear Educational Theatre.

Konferenci, která zahranovala 94 přednášek a praktických workshopů v několika paralelních sekcích, pořádalo Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU.

Hlavní novinky