Přejít na hlavní obsah

Univerzita se podílí na projektu Jihomoravského centra mezinárodní mobility

anotace_fotopolednak_072_resize.jpgNa sklonku roku 2005 bylo z iniciativy Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně založeno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu jako zájmové sdružení právnických osob. Tyto tři instituce jsou také jeho ustavujícími členy, sdružení je však otevřeno i dalším jihomoravským školám. Náměstka hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igora Poledňáka jsme požádali o bližší představení této iniciativy.


Můžete říci, kde má tento projekt svůj původ a jaké má poslání?
Z pozice Jihomoravského kraje má projekt svůj původ v úvahách o tom, co je a co není dobré činit za peníze daňových poplatníků v meziregionálních vztazích kraje. Z pozice vysokých škol se jedná o snahu internacionalizovat studium, jak zdůrazňují ve svých dlouhodobých záměrech. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu má být servisní organizací, která na vysokých školách – zejména v zemích mimo Evropskou unii – bude propagovat jihomoravské vysoké školy, nabízet jejich studijní programy, poskytovat servis tamním zájemcům o studium u nás, a pokud tito uspějí v přijímacím řízení, organizace jim zajistí stipendia či přístup ke stipendiím poskytovaným jinými institucemi.

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igor Poledňák.
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje RNDr. Igor Poledňák.
Lze již v této chvíli vyčíslit přibližný objem financí, které bude třeba do Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu každoročně vkládat?
Úvaha je taková, že by z rozpočtu Jihomoravského kraje centrum obdrželo každoročně tři miliony korun, určené dílem na provozní a mzdové náklady centra a dílem na stipendia. Domnívám se, že na stipendia zůstane méně než polovina. Centrum se bude snažit získávat peníze na stipendia od dalších donátorů či z různých grantů. Výše zmíněná „polovina krajských“ vystačí řádově na patnáct stipendií, avšak má-li mít celý záměr smysl, bavíme se o počtech studentů řádově vyšších.

Jak Masarykova univerzita, tak Vysoké učení technické se k internacionalizaci dlouhodobě hlásí a snaží se mezinárodní mobilitu různými způsoby podporovat. Proč je toto téma důležité i pro Jihomoravský kraj?
Jak jsem již naznačil, úkolem krajské samosprávy je racionálně hospodařit s penězi daňových poplatníků a vkládat je tam, kde jim přinesou užitek. Zastánci vzniku centra jsou přesvědčeni, že pro jihomoravské daňové poplatníky je užitečné, aby jejich vysoké školství drželo krok se světem, aby na území Jihomoravského kraje pracovali vzdělaní lidé a špičkoví vědci. Není to nijak nová myšlenka, v praxi ji realizují Irové i Američané. Jsme trošku pozadu, ale zase ne tolik, abychom se nepokusili uspět.

Hlavní novinky