Přejít na hlavní obsah

Akademický senát schválil novelu studijního řádu

Nejvýraznější změnou bude zvýšení počtu kreditů povinných pro postup do dalšího semestru z 15 na 20.

Řád mj. sjedno- cuje pravidla pro skládání státní závěrečné zkoušky, snižuje například možný počet opravných termínů ze dvou na jeden. Ilustrační foto: David Povolný.

Nový studijní a zkušební řád schválil dnes večer Akademický senát Masarykovy univerzity. Přinese několik zásadních novinek. Novelizovaný řád nabývá účinnosti už příští rok v únoru, větší změny však začnou platit až pro jarní semestr 2013.

Nejvýraznější změnou bude zvýšení počtu kreditů povinných pro postup do dalšího semestru z 15 na 20. Změna má motivovat studenty k tomu, aby tolik nepřekračovali standardní dobu studia.

Další novinkou, kterou pocítí studenti i pedagogové, bude změna počtu možných opravných termínů u zkoušek. Studenti budou mít u předmětu zapsaného poprvé univerzálně nárok na druhý opravný termín, u opakovaného předmětu pak už jen na jeden.

Řád také sjednocuje pravidla pro skládání státní závěrečné zkoušky, snižuje např. možný počet opravných termínů ze dvou na jeden.

Novinkou řádu je, že vyučující bude muset studenty o organizačních věcech ve svém předmětu informovat pomocí aplikace v ISu.

Novela také zpřísňuje termín, do kdy musí učitel zapsat studentovi známku do ISu po vykonání ústní zkoušky. Od jarního semestru to bude muset udělat už následující pracovní den.

Studenti budou mít nově například také právo nahlédnout do písemných prací či elektronických testů do 30 dnů po jejich napsání.

Detailní přehled všech změn v novém studijním řádu vám přineseme v tištěném čísle měsíčníku muni.cz, které najdete ve stojanech na všech fakultách už 16. listopadu.

Hlavní novinky