Přejít na hlavní obsah

Informační systém MU má anglickou verzi a slovník

Informační systém Masarykovy univerzity se od září loňského roku překládá do angličtiny. Velká část systému (celá skupina aplikací Student a Přijímací řízení) již slouží v anglickém jazyce a postupně se překládají další aplikace, aktuálně Katalog předmětů a Záznamník učitele. Předpokládá se, že překlad podstatné části Informačního systému MU bude hotov do konce roku 2006.

V současné době zmíněné aplikace v anglické verzi používá 182 uživatelů a 1588 uživatelů si aplikace v angličtině vyzkoušelo. To jsou překvapivá čísla, neboť by se dalo spíše předpokládat, že systém v angličtině se začne využívat až po náležité osvětě. Ukazuje se však, že studenti znají systém do detailů, novinek si všímají sami a bezproblémově se v nich orientují.

Aktuálně na Masarykově univerzitě studuje 587 studentů, kteří mají jiné občanství než České či Slovenské republiky. Všeobecným zájmem univerzit je, aby na nich působilo čím dál více zahraničních studentů, ale i zahraničních pedagogů. Proto je důležité, aby univerzity činily podobné konkrétní kroky ke stírání rozdílů mezi českými a zahraničními univerzitami, samozřejmě při zachování své identity. Nejde však jenom o zahraniční studenty nebo pedagogy. Anglická verze Infomračního systému samozřejmě slouží i domácím uživatelům, studujícím vybrané kurzy v anglickém jazyce, a to nejen jako administrativní nástroj, ale také jako poskytovatel komplexní elektronické podpory výuky (e-learning).

Tvůrci ISu mysleli na budoucí překlad již v počátcích vývoje systému a programovali ho tak, že nyní má překladatel k dispozici komfortní sofistikovanou aplikaci pro překlad. Překládá pak jednotlivé termíny nebo delší slovní či větná spojení, k nimž jsou uvedeny náhledy aplikací, kde se termín využívá v příslušném kontextu, aby ho bylo možné přeložit co nejpřesněji. Původní terminologický slovník vznikl v Centru zahraničních studií pod vedením jeho ředitele Dona Sparlinga a byl importován do Informačního systému MU. Nyní je ještě obsáhlejší a stále se rozrůstá, protože na základě probíhajícího překladu vznikají další anglické termíny zaměřené na univerzitní terminologii. Z výše uvedených důvodů je tento terminologický slovník považován za důvěryhodný zdroj, a proto je dán k dispozici všem autentizovaným uživatelům pro využití ve studijní a akademické praxi.

Jitka Brandejsová,
manažerka marketingu IS MU

Hlavní novinky