Přejít na hlavní obsah

Pedagogickou a ekonomicko-správní fakultu čeká dostavba

Na PdF vyroste do tří let nová budova pro knihovnu a výzkumné instituty, ESF se příští rok dočká rekonstrukce.

Stavbou nové budovy v areálu na Poříčí 31 získá PdF prostory pro činnost pěti vědeckých institutů i pro knihovnu.

Nová multifunkční budova s knihovnou vyroste do tří let v areálu pedagogické fakulty. Dostavby se v příštím roce dočká i ekonomicko-správní fakulta. Její knihovnu a vestibul čeká rozsáhlá rekonstrukce.

Nová knihovna a výzkumné centrum na PdF
Výstavba pětipatrového objektu je součástí projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS), který získal souhlas ministra školství. Projekt s celkovými náklady více než 283 milionů korun bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Nová budova PdF se se zbytkem fakulty propojí krytým mostem.

Stavbou nové budovy v areálu na Poříčí 31 získá fakulta prostory pro činnost pěti vědeckých institutů včetně seminárních místností pro kolektivní práci doktorandů.

První tři patra budovy pak budou určeny pro provoz nové knihovny a studijního centra. Celková kapacita knihovny pedagogické fakulty se díky tomu zvýší ze stávajících 660 m2 na 1874 m2 a přibude 132 studijních míst. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti určené pro víceúčelový provoz. Nová budova se se zbytkem fakulty propojí krytým mostem.

V knihovně ESF se rozšíří prostory pro samostudium.
Rekonstrukce čeká i prostory vestibulu ESF.
Rekonstrukce knihovny na ESF
Prostory vestibulu a stávající knihovny ekonomicko-správní fakulty budou zmodernizovány díky projektu Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU, který schválilo ministerstvo školství. Projekt s celkovými náklady téměř 62 milionů korun bude stejně jako ten na pedagogické fakultě financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Od května do září příštího roku bude zrekonstruováno celkem 2010 m2 plochy fakulty. Stávající kapacita knihovny, kde je uloženo na 60 tisíc svazků, bude navýšena na 90 tisíc svazků. Nově vznikne sedm moderně vybavených místností pro práci ve vědeckých týmech a oddělené prostory vhodné pro samostudium. Zajímavým technologickým prvkem je instalace šesti infoboxů pro přístup k elektronickým informačním zdrojům. Novinkou je také technologické zařízení, které umožní vracení půjčených knih i mimo výpůjční dobu.

Hlavní novinky