Přejít na hlavní obsah

Česku hrozí nárůst ekonomicky závislých lidí

Odborníci z filozofické fakulty vydali zprávu, která upozorňuje, že zaměstnavatelé musí dávat práci i starším.

V důsledku demografického vývoje se nejpočetnější skupinou v české populaci brzy stanou lidé ve věku od 50 do 64 let. Foto: Archiv muni.cz.

Počet ekonomicky závislých lidí v České republice podle odborníků vzroste do roku 2050 na téměř dvojnásobek, pokud se včas nepodaří zvýšit zaměstnanost lidí nad 50 let. Návrhy konkrétních opatření, která by měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti v této věkové skupině, přinesl projekt Strategie Age Managementu v ČR. Podíleli se na něm i odborníci z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU.

V rámci projektu odborníci srovnali situaci v České republice a ve Finsku, které patří k nejaktivnějším zemím EU při řešení otázky zaměstnávaní stárnoucí populace. Česko by zde mohlo hledat inspiraci. V důsledku demografického vývoje se zde totiž nejpočetnější skupinou v populaci brzy stanou lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 59 %.

Přečtěte si srovnávací analýzu podmínek a přístupů využívaných v Česku a ve Finsku.

Tématu zaměstnanosti lidí nad 50 let jsme se podrobně věnovali také v listopadovém tématu - Age management: Bez zaměstnávání starších to nepůjde.

Hlavní novinky