Přejít na hlavní obsah

Vědci z MU míří z Chile do Antarktidy

Expedice odjede z Chile na ledoborci 7. ledna, na antarktickou stanici by měli vědci dorazit okolo 15. ledna.

Plánovaný přesun z Jižní Ameriky na stanici J. G. Mendela bude proveden chilským armádním ledoborcem Almirante Oscar Viel, jehož odplutí z Punta Arenas je naplánováno na 7.1. 2012. Foto ledoborce z roku 2011: Archiv Miloše Bartáka.

Česká vědecká expedice mířící na stanici Masarykovy univerzity na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě, jejíž členové koncem roku 2011 postupně opouštěli Českou republiku, se 5. ledna 2012 konečně objevila v plném počtu v patagonském městě Punta Arenas v Chile.

Tam se její účastníci připojili k vedoucímu expedice Pavlu Kaplerovi a prvnímu technikovi univerzitní stanice J. G. Mendela Petru Šrámkovi, kteří v součinnosti s místním agentem již od 26. 12. 2011 pilně pracovali na přípravě logistického zabezpečení přesunu expedice a přípravu veškerého jejího nákladu na cestu do Antarktidy.

Členové vědecké expedice jsou letos výhradně z Masarykovy univerzity, ačkoli pedolog Vítězslav Vlček působí současně i na Mendlově univerzitě v Brně a geochemička Jitka Míková na České geologické službě v Praze.

Odbornícii z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity navážou na probíhající dlouhodobé výzkumy klimatologické a glaciologické (Kamil Láska, Zdeněk Stachoň), botanické (Miloš Barták, Peter Váczi a Olga Bohuslavová) a pedogeochemické (Jitka Míková, Ondřej Zvěřina a Vítězslav Vlček).

Novinky letošní expedice
Novinkami rozšiřujícími portfolio oborů využívajících infrastrukturu stanice J. G. Mendela bude výzkum vlivu extrémního prostředí a zátěže na lidský organismus, který povede lékař výpravy, Kristián Brat z Lékařské fakulty MU, a velmi slibný výzkum parazitů ryb, ptáků i dalších antarktických živočichů. Ten má svěřený Šárka Mašová z Přírodovědecké fakulty MU.

Téměř na poslední chvíli projevila zájem o využití stanice též skupina šesti argentinských vědců, kteří budou na ostrově Jamese Rosse pobývat přibližně ve stejnou dobu jako česká expedice. Argentinská výprava v těchto dnech stále očekává svůj transport na ostrov Jamese Rosse ze stanice Marambio (Seymourův ostrov), který byl zdržen z důvodu konání závodu Rallye Dakar (přesunutého do Argentiny), na který argentinská armáda zapůjčila své vrtulníky. Čeští vědci žádosti argentinských kolegů jistě rádi vyhoví, a to nejen proto, že členkou této výpravy je i česká studentka doktorského studijního programu Univerzity Karlovy, Kateřina Kopalová, která pracuje na česko-argentinském projektu, ale i pro podporu rozšíření odborné spolupráce a maximální využití kapacit stanice.

Přesun na ledoborci přes bouřlivý Drakeův průliv
Plánovaný přesun z Jižní Ameriky na stanici J. G. Mendela bude proveden chilským armádním ledoborcem Almirante Oscar Viel, jehož odplutí z Punta Arenas je naplánováno na 7. ledna 2012.

Po překonání tradičně bouřlivého Drakeova průlivu cestou k české stanici ledoborec poslouží k zásobování chilské vědecké základny Escudero a americké základny Copacabana – obě leží na ostrově Krále Jiřího, který je součástí souostroví Jižní Shetlandy, s další zásobovací zastávkou na další americké základně Cape Shirreff, která se nachází na Livingstoneově ostrově, rovněž na Jižních Shetlandech.

Po těchto zastávkách již loď s českými vědci obepluje nesevernější výběžek Antarktického poloostrova a Bransfieldovou úžinou propluje do kanálu Prince Gustava, kde se už zkušení polárníci cítí jako doma.

Poslední fáze transportu – vylodění – proběhne dvěma armádními vrtulníky, které přepraví nejen všech 13 členů expedice (šest vědců, lékaře, správce stanice, tři studenty doktorských studijních programů a dva techniky), ale také téměř šest tun vědeckého a technického nákladu.

Část nákladu, výkonné bezúdržbové akumulátory pro napájení vědeckých přístrojů, bude třeba vzhledem k jejich vysoké hmotnosti transportovat přímo z paluby ledoborce na cílové místo jejich použití na ledovci Davies Dome, jehož změny objemu jsou českými glaciology dlouhodobě monitorovány. Součástí transportovaného nákladu pro stanici jsou samozřejmě i potraviny; svou podporu vědecké expedici ve formě darovaných potravin projevily společnosti Madeta (sušené mléko) a Hamé (konzervované potraviny).

Příjezd na stanici 15. ledna
Předpokládaný příjezd expedice na stanici bude přibližně 15. ledna 2012, několik dní potrvá zprovoznění všech podpůrných systémů (voda, elektřina, vzduchotechnika a topení) a plné zpřístupnění stanice (odházení sněhu a provedení pravidelné údržby všech externích zařízení). Co nejdříve po té doufáme v uskutečnění odeslání nových zpráv prostřednictvím komunikačního systému Bender III sestaveného na míru antarktické misi odborníky z Českého vysokého učení technického v Praze.

Z Punta Arenas všechny čtenáře v novém roce upřímně zdraví Pavel Kapler.

Autor je správcem stanice a vedoucí české vědecké expedice Antarktida 2011–12.

Hlavní novinky