Přejít na hlavní obsah

Stanovisko rektora MU k reformě vysokých škol

Vedení Masarykovy univerzity již v minulosti důrazně odmítlo stávající podobu věcného záměru zákona o VŠ.

Reformovat je nutné hlavně stávající pojetí profesur a docentur, akreditační proces a systém financování vysokých škol, říká rektor Bek. Foto: Aleš Ležatka.

Vedení Masarykovy univerzity (MU) již v minulosti důrazně odmítlo stávající podobu věcného záměru vysokoškolského zákona a zákona o finanční pomoci studentům. Rektor MU Mikuláš Bek svůj odmítavý postoj opakovaně jasně deklaroval veřejně i ve stanovisku České konference rektorů v prosinci loňského roku. Stejně tak oba předložené návrhy odmítl již v prosinci Akademický senát MU.

Návrh zákona o finanční pomoci studentům nebyl s vysokými školami dostatečně diskutován. Poslední verze věcného záměru vysokoškolského zákona je velmi obecná a díky tomu připouští různé možnosti paragrafovaného znění. V tomto ohledu rektor MU souhlasí s pražskými kolegy, kteří vyzývají k další diskuzi nad upřesněním nejasností.

„Nedostatečná komunikace při přípravě zákonů ze strany ministerstva k akademické veřejnosti by mohla ohrozit realizaci i těch reformních kroků, které by mohly českému vysokému školství prospět. Vedení Masarykovy univerzity totiž zastává názor, že české vysoké školství nezbytně potřebuje reformy. Reformovat je nutné hlavně stávající pojetí profesur a docentur, akreditační proces a systém financování vysokých škol tak, aby v budoucnu umožňoval dlouhodobější, tzv. kontraktové financování. Dosavadní věcné záměry ale i následná diskuze navíc podceňují otázku autonomie vysokých škol v oblasti hospodaření,“ zdůraznil rektor Bek.

Hlavní novinky