Přejít na hlavní obsah

Nový Akademický senát MU zvolil svého předsedu

Předsedou se stal Michal Bulant z přírodovědecké fakulty, který vystřídal Filipa Křepelku z právnické fakulty.

Hodlám být moderátorem a organizátorem diskuse akademické obce Masarykovy univerzity, předsevzal Bulant. Foto: David Povolný.

Předsedou Akademického senátu Masarykovy univerzity se stal bývalý proděkan přírodovědecké fakulty Michal Bulant. Volilo jej dvaačtyřicet přítomných senátorů, jimž právě začalo tříleté funkční období a kteří se poprvé sešli na zasedání v novém složení. Předchozímu senátu vypršel mandát na konci prosince 2011.

„Hodlám být moderátorem a organizátorem diskuse akademické obce Masarykovy univerzity a prosazovatelem závěrů této akademické diskuse, ať už vůči vedení univerzity, veřejnosti či například ministerstvu,“ řekl Michal Bulant, který ve funkci vystřídal Filipa Křepelku z právnické fakulty, jenž stál v čele senátu od roku 2006.

Předsedu vybírali v tajném hlasování senátoři, kteří byli předtím zvoleni z řad akademiků i studentů. K zvolení předsedy je potřeba nadpoloviční většina všech členů senátu, tedy 24. Nový předseda získal 25 hlasů z celkových 42 přítomných. Pro druhého kandidáta Jiřího Zlatušku se vyslovilo 14 senátorů, tři se zdrželi.

Studentská komora Akademického senátu MU na samostatném zasedání zvolila za svého předsedu Pavla Troubila z fakulty informatiky.

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Mezi jeho hlavní pravomoci patří volba kandidáta na rektora, může také navrhnout jeho odvolání. Schvaluje rozpočet vysoké školy, jmenování členů vědecké rady, vnitřní předpisy a další klíčové dokumenty. Na návrh rektora také rozhoduje o zřízení, sloučení, či zrušení součástí vysoké školy.

Nově zvolený senát bude mít 46 členů, z toho 18 studentů, poté, co bude dovolen poslední zbývající mandát z filozofické fakulty. Každou fakultu tak bude reprezentovat pět senátorů, celouniverzitní ústavy budou mít jednoho zástupce. Jejich funkční období potrvá do roku 2015.

Hlavní novinky