Přejít na hlavní obsah

Antarktická expedice MU dorazila na polární stanici

Po zpoždění způsobeném změnou rozkazů námořnictva se vědecká výprava MU 28. ledna vylodila na ostrově Jamese Rosse.

Čtrnáctičlenná vědecká expedice působí na polární stanici Masarykovy univerzity v Antarktidě. Foto: Kamil Láska.

Vědecká expedice Masarykovy univerzity v brzkých ranních hodinách 28. ledna konečně přistála na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě a po necelých jedenácti měsících tak znovu otevřela stanici J.G. Mendela.

Výsadek z chilského vojenského ledoborce Almirante Oscar Viel proběhl pontonovou plovoucí plošinou, která při svých dvou cestách mezi ledovými krami na kanálu Prince Gustava převezla přes osm tun českého technického nákladu i třináct členů vědecké expedice.

Část nákladu (těžké akumulátory pro vědecké přístroje, konstrukční prvky pro retranslační radiostanici) byla dopravena vrtulníkem na určené lokality mimo stanici. Vykládka proběhla hladce, práce na jeho umístění byly hotovy již v podvečer prvního dne.

Oproti původnímu plánu vylodění české expedice došlo k citelnému zpoždění, které bylo způsobeno změnou rozkazů námořnictva v souvislosti s návštěvou chilského prezidenta v antarktickém sektoru. Citelnou nevýhodou české stanice je totiž její relativní odlehlost a tím omezené možnosti výběru zprostředkovatelů transportu; tento handicap je naštěstí více než vyvážen atraktivitou umístění stanice z pohledu vědeckého.

Pozdější příjezd expedice na ostrov Jamese Rosse si vynucuje maximální upřednostnění všech vědeckých operací před plánovanými technickými vylepšeními; na druhou stranu pokročilá roční doba omezila např. nutnost odklízení sněhu, takže již třetího dne od vylodění bylo možné vědce vyvézt na člunech typu Zodiac do stanových kempů pro práci na odlehlejších lokalitách dále od stanice.

Autor je správcem stanice a vedoucí české vědecké expedice Antarktida 2011–12.

Hlavní novinky