Přejít na hlavní obsah

Studentští senátoři českých univerzit jsou zajedno, reformu odmítají

Studenti z deseti vysokých škol se včera sešli v Brně na MU, aby se domluvili na společném postupu ve věci reforem VŠ.

Na společné jednání do Brna přijeli i studentští senátoři z Technické univerzity v Liberci, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Foto: Jana Počtová.

Zástupci studentských komor akademických senátů deseti českých univerzit se včera sešli v Brně na Masarykově univerzitě, aby přijali společné stanovisko k návrhu nového vysokoškolského zákona. Studentům se nelíbí, že vláda nereaguje na jejich otevřený dopis, ani na protestní akce proti reformám.

„Reformy považujeme za nutné, ale v podobě, která vysoké školství nepoškodí,“ uvedl Pavel Troubil, předseda Studentské komory Akademického senátu MU. Studenti proto požadují zahájení diskuse s akademickou obcí. „Nebojujeme proti školnému, snažíme se bránit akademické svobody a vysokoškolskou samosprávu,“ dodal Troubil.

Studenti se svých požadavků nehodlají jen tak vzdát. Na poslední únorový týden, který označili jako protestní, plánují nejrůznější kulturní a informační akce nejen pro akademickou obec, ale i pro veřejnost.

Chystají i tzv. Noc univerzit, která se uskuteční 28. února. „Chceme ukázat veřejnosti, že nejsme odtrženi od reality, jak nám ministerstvo školství účelově podsouvá, a snaží se tím ospravedlnit svou reformu. Naopak, na univerzitách řešíme reálné problémy,“ vysvětlil Adam Felix z Univerzity Karlovy v Praze. Na Noc univerzit budou následující den navazovat celorepublikové protestní pochody.

Společné prohlášení zástupců studentských komor akademických senátů českých vysokých škol:
Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita obrany, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně.

S rozhořčením konstatujeme, že se nám nedostalo žádné reakce na otevřený dopis členů akademické obce ze dne 25. ledna 2012, v němž jsme formulovali výtky vůči věcným záměrům zákonů reformujících vysoké školství. Nic nenasvědčuje tomu, že by ministr či vláda vyslyšeli doposud velmi umírněné volání z akademických obcí. Opakujeme, že oba věcné záměry zákona jsou špatné, a proto i dnes trváme na jejich stažení a voláme po návratu k jednání o jejich podobě.

Studenti brání akademické svobody a samosprávu. Ministr školství nás však chce uplatit odložením školného. Těmito planými sliby se koupit nenecháme a trváme na svých požadavcích. Problémy na ministerstvu školství jsou komplexní a výrazně se projevují například nekompetentními kroky ministra ve věci čerpání peněz z evropských fondů nebo nepřehlednou a problematickou personální politikou. Tváří v tvář hrozbě zastavení čerpání miliard z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost poskytuje ministr pouze falešné garance. Jeho prohlášení jsou v přímém rozporu s realitou.

Ministr tedy ohrožuje české vysoké školství nejen po stránce legislativní, ale nově i po stránce finanční. Proto apelujeme na premiéra Nečase, aby vyzval svého podřízeného k tomu, ať přestane dělat prázdná gesta, začne se chovat profesionálně a zahájí diskuzi s akademickou obcí. Jsme si vědomi nutnosti reforem vysokého školství, nesmí však mít podobu, která by vysoké školství poškodila. Je naší morální povinností bránit akademické svobody všemi demokratickými prostředky.

Rovněž se výrazně ohrazujeme proti prohlášením prezidenta republiky Václava Klause. Ten napadá studenty, že bojují proti školnému. Pane prezidente, Vaše kroky jsou manipulativní a když veřejnosti vzkazujete, že bojujeme proti školnému, jde říct jediné - neznáte naše požadavky.

Jakožto občané České republiky proto důrazně vyzýváme vládu ČR, členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, aby odmítli současný záměr zákona o vysokých školách a záměr zákona o finanční pomoci studentům a také všechny další návrhy, které by podobným způsobem omezovaly vysokoškolskou samosprávu a podřizovaly akademické svobody politickým zájmům a ekonomickému lobby.

Nebudou-li naše požadavky vyslyšeny, uspořádáme nad rámec plánovaného posledního únorového protestního týdne společnou celorepublikovou demonstraci. Vzhledem k sílícímu odporu v akademických obcích a rostoucí podpoře ze strany veřejnosti očekáváme masovou účast.

Hlavní novinky