Přejít na hlavní obsah

Přehled událostí k přípravám reorganizace ÚVT

Všechny články a prohlášení týkající se plánovaných změn v ústavu výpočetní techniky na jednom místě.

Dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky MU (ÚVT) Václav Račanský byl v polovině ledna odvolán ze své funkce. Důvodem je podle vedení univerzity plánované zprůhlednění činnosti ústavu, zejména jasné oddělení servisních a výzkumných aktivit, a také zpřehlednění financování ÚVT.

Způsob provedení změn a příprava reorganizace ústavu však vyvolaly odpor zaměstnanců ÚVT a vedení fakulty informatiky. Lukáš Rychnovský, dočasně pověřený vedením ústavu, poté rezignoval na svoji funkci.

Rektor na vzniklou situaci reagoval dočasným návratem organizační struktury ÚVT do doby před odvoláním ředitele Račanského. Od 3. února byl pak vedením ústavu dočasně pověřen Miroslav Bartošek.

Na základě nominací děkanů fakult MU by měla být do 17. února jmenována pracovní skupina pověřená zpracováním analýzy a návrhu organizační změny. „Cílem navržených změn bude zajistit, že výsledná úroveň služeb poskytovaných ústavem uspokojí potřeby a očekávání univerzity a současně neohrozí výzkumný program ústavu,“ uvedl rektor Mikuláš Bek.

Pracovní skupina předloží analýzu a návrh případných změn do konce dubna vedení univerzity. Návrhy budou schvalovány příslušnými akademickými orgány - v případě rozdělení ÚVT tedy i Akademickým senátem MU.

Zveřejněná prohlášení a články:

(22.01.2012 a 23.01.2012) Dopisy Václava Račanského a vedení fakulty informatiky k situaci v ÚVT (zveřejněno 26.01.2012)

(25.01.2012) Stanovisko rektora MU ke změnám ve vedení ÚVT

(25.01.2012) Rozhovor s kvestorem Janem Vitulovu: Ústav výpočetní techniky čekají změny

(31.01.2012) Článek: Pověřený ředitel ÚVT Rychnovský rezignoval

(02.02.2012) Prohlášení děkanů MU k situaci v ústavu výpočetní techniky

(02.02.2012) Rektor MU o řešení situace kolem ústavu výpočetní techniky

Hlavní novinky