Přejít na hlavní obsah

Přírodovědecká fakulta otevřela tři nové obory

Nabízí vzdělání v oblasti nanotechnologií, laboratorní a měřící techniky a aplikované geologie.

Nově otevřený obor Nanotechnologie-aplikovaná fyzika nabízí studentům možnost získat poznatky i z oblasti plazmových či nanotechnologických úprav materiálů. Ilustrační foto: Martin Kopáček.

Nové obory nabízí pro příští akademický rok přírodovědecká fakulta. V bakalářském studijním programu Aplikovaná fyzika získala akreditaci pro profesní obor Laboratorní a měřící technika a nově také pro obor Nanotechnologie-aplikovaná fyzika. Třetí novinkou je pak Geologie aplikovaná a environmentální. Přihlášky do těchto i dalších bakalářských programů mohou uchazeči podávat až do 29. února prostřednictvím e‑přihlášky.

Obor Laboratorní a měřící technika reaguje na zájem o odborníky pro práci se stále sofistikovanějšími zařízeními, kterým jsou vybavovány moderní laboratoře. Studenty tak má naučit zvládnout obsluhovat přístroje z mnoha různých oblastí - především z fyzikálních a chemických disciplín, ale také z oblasti geologie. Studium navíc naučí jak zpracovávat a interpretovat naměřená data. I díky dalšímu studiu matematiky a fyziky se tak absolventi snadno uplatní ve výzkumu, specializovaných laboratořích nebo třeba v metrologických institucích.

Oblast nanotechnologií patří mezi jedno z nejrychleji rostoucích odvětví přírodních věd, které má velké perspektivy v rychlém uplatňování výsledků výzkumu přímo v praxi. Nově otevřený obor Nanotechnologie-aplikovaná fyzika nabízí studentům možnost získat poznatky z oblasti elektroniky a vytváření polovodičových struktur a nanostruktur, analýzy povrchů a plazmových či nanotechnologických úprav materiálů. Absolventi s tímto vzděláním se dobře uplatní na vývojových pozicích, které zajišťují transfer nanotechnologií do praxe a jejich bezproblémové využívání.

Geologie aplikovaná a environmentální je obor pro ty, co chtějí najít uplatnění ve firmách, které se zabývají například těžbou nerostných surovin, vyhledáváním a ochranou podzemní vody, stavební geologií nebo ochranou neživé přírody. Studentům se dostane nejen kvalitního teoretického vzdělání v základech geologických věd, ale získají i terénní výcvik a absolvují řadu čistě prakticky zaměřených předmětů.

Hlavní novinky