Přejít na hlavní obsah

Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli

anotace_pes.jpgJe známou věcí, že pro rozvoj nestačí nakoupit samotnou techniku, pokud nejsou k dispozici lidé, kteří by dokázali nabízené možnosti plně využívat. Proto jsou prostředky z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů investicí do lidí, kteří mají realizovat změny ve formách a metodách vzdělávání. Název projektu je Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli.

Největší objem finančních prostředků z Evropského sociálního fondu pro podporu terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje získala ze všech českých vysokých škol Masarykova univerzita, následovaná shodou okolností právě partnerskou institucí v tomto projektu VŠB ­Technickou univerzitou Ostrava. Na VŠB-TU již druhým rokem využívají volně dostupný vzdělávací systém LMS Moodle, jenž umožňuje realizovat vzdělávání efektivní a současně přívětivé. Masarykova univerzita šla v zajištění systému řízení výuky vlastní cestou a doplňuje potřebné funkce do univerzitního informačního systému. Rozdílnost technických platforem však není při dodržování jistých standardů překážkou spolupráce.

Na obou školách absolventi jejich e-learningových kurzů mají pocit, že výuka je šitá na míru právě jim, že se dokáže přizpůsobit jejich možnostem a schopnostem, ba dokonce někdy konstatují, že komunikace v mnohém předčí prezenční výuku. Pedagogové pochopitelně stále doplňují kurzy zakládáním on-line samostatných úkolů, testů, autotestů a jiných nástrojů zpětné vazby.

Úvodní seminář projektu Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli, na němž se podílí i Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU (Teiresiás), se konal v Čeladné v listopadu 2005.  Foto: Jaroslav Ráček.
Úvodní seminář projektu Nechť studuje kdokoli, kdekoli a kdykoli, na němž se podílí i Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU (Teiresiás), se konal v Čeladné v listopadu 2005. Foto: Jaroslav Ráček.


Důležitá je rovněž účinná motivace studia bez přímého kontaktu s učitelem a spolužáky. Zde začíná nová, nezbytná a nezastupitelná role pedagoga. Jen on dokáže vytvářet a podněcovat interaktivní motivující prostředí pro vzdělání studentů. V době konání projektu se očekává proškolení asi dvou a půl tisíce lidí. Technické otázky při realizaci celého projektu pomáhají řešit odborníci z FI MU, konkrétně RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. a RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. Věříme, že vzájemná spolupráce vyústí do významných multiplikačních efektů jak v době realizace projektu, tak i po jeho skončení.

Josef Prokeš,
docent na katedře informačních technologií FI

Hlavní novinky