Přejít na hlavní obsah

Na třech fakultách začaly stavební práce

Na filozofické fakultě probíhá demolice budovy B2, fakulta informatiky a pedagogická fakulta předaly stavby.

Nejdále jsou stavební práce na filozofické fakultě, kde v neděli 20. května začalo bourání tzv. traktu B2. Foto: David Povolný.

Tři z devíti fakult Masarykovy univerzity zahájily rozsáhlé rekonstrukce a přestavby, jejichž cílem je modernizace a rozšíření stávajících prostor po výuku i výzkumnou činnost.

Stavebním firmám, které uspěly ve výběrových řízeních, dnes předali staveniště zástupci fakulty informatiky a pedagogické fakulty.

Na filozofické fakultě bylo staveniště předáno 26. března a začátkem dubna byly zahájeny vnitřní demolice příček a příprava objektů pro stavební činnost.

Na konci května budou předávat staveniště i na ekonomicko-správní fakultě, kde je z evropských peněz plánována přestavba knihovny.

Plánovaná podoba budov filozofické fakulty v ulici Arna Nováka.
Filozofická fakulta - CARLA
Nejdále jsou stavební práce na filozofické fakultě, kde v neděli 20. května začalo bourání tzv. traktu B2. Na jeho místě vyroste nová budova se šesti nadzemními a dvěma suterénními podlažími, v nichž bude umístěno podzemní parkování, výukové prostory včetně multimediální učebny a depozitář knih propojený se stávající fakultní knihovnou.

Součástí projektu Centrum podpory humanitních věd (CARLA) je i rekonstrukce sousedních budov a úprava nádvoří. Dodavatelem stavby je firma Zlínstav, a.s., která se zavázala dokončit stavbu a rekonstrukci za přibližně 222,5 milionů korun v srpnu 2014.

Nová pětipatrová budova vyroste v rámci projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) do konce roku 2014 v areálu pedagogické fakulty.
Pedagogická fakulta - CVIDOS
Nová pětipatrová budova vyroste v rámci projektu Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) do konce roku 2014 v areálu pedagogické fakulty. Budovu postaví firma GEMO Olomouc za 90,3 milionů korun. Fakulta tak získá téměř 3890 m² nových ploch, z toho 689 m² pro činnost vědeckých institutů, seminární místnosti pro kolektivní práci doktorandů, jejich pracovny i pracovní zázemí pro vědecké týmy.

První tři patra budovy budou určena pro provoz nového informačního a studijního centra. Celková kapacita knihovny se zvýší ze stávajících 660 m² na 1874 m² a přibude 132 studijních míst. Nebude chybět ani počítačová studovna a zasedací místnosti.

Na přestavbu čelní budovy fakulty informatiky do ulice Botanická bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor.
Fakulta informatiky - CERIT
Staveniště pro budoucí pětipatrovou budovu A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov dnes stavařům předali i na fakultě informatiky.

V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Přestavba čelní budovy fakulty informatiky do ulice Botanická je součástí rozsáhlejšího projektu Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT – CERIT. Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních technologií.

Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127 milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Hlavní novinky