Přejít na hlavní obsah

Dětem zaměstnanců fakulty informatiky slouží školka

První fakultní školka na MU vychází vstříc akademickým pracovníkům, pečuje o děti v různou denní dobu.

První den přivítal děti ve fakultní školce klaun a spousta her. Foto: David Povolný.

Mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců otevřela Fakulta informatiky MU v budově Ženského vzdělávacího spolku Vesna v ulici Údolní v Brně. Jde o první fakultní školku na Masarykově univerzitě. Dětem rodičů pracujícím na fakultě začala sloužit 1. června, s plným provozem se počítá od začátku akademického roku 2012/13.

Provoz školky zajistí obecně prospěšná společnost Vesněnka. „Společnost Vesněnka má s péčí o děti v předškolním věku dlouholeté zkušenosti a navíc nabídla model, který v maximální míře odpovídá potřebám akademických pracovníků a pracovnic, tedy péči o děti po dobu výuky v různou denní dobu,“ řekl děkan Fakulty informatiky MU Michal Kozubek.

Fakultní školka je v provozu ve všední dny od 7:30 do 17:30 a rodiče si mohou zvolit libovolnou dobu a délku pobytu svých dětí. Školku tvoří jedna smíšená třída, která umožňuje spojení dětí různého věku v rozmezí od jednoho roku do pěti let. Maximální kapacita je pět dětí najednou, celková kapacita je ale vyšší, protože během dne se děti prostřídají.

Vybavení školky a zajištění služeb péče o děti informatiků je součástí projektu „Rodina a práce – prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v ICT“, přičemž prvek ICT je reprezentován Fakultou informatiky MU a partnery projektu, kterými jsou INTELEK spol. s r.o. a Mycroft Mind, a.s.

Celkové náklady na realizaci komplexního tříletého projektu, zaměřeného na pilotní řešení rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity a partnerů projektu, činí 7,6 milionů korun a jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavní novinky