Přejít na hlavní obsah

Akademické centrum poradenství a supervize

anotace_centrum_supervize.jpgStále se opakující naléhavá potřeba studentů využít během akademického studia svého oboru možnost stáže či odborné praxe, která by jim poskytla příležitost získat praktické schopnosti a dovednosti, vedla k myšlence založit Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS). ACPS bylo vytvořeno ve spolupráci Ústavu psychologie a Ústavu pedagogických věd díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, kterou je možné čerpat na základě schváleného projektu „Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství“. Koordinátorem projektu je Ph.D. Pavel Humpolíček.


ACPS sdružuje Klinicko-poradenské centrum, jehož chod zajišťují odborní psychologové, a Sociálně-pedagogické centrum, kde realizace projektu probíhá v režii odborných pedagogů. Ústřední myšlenkou ACPS je nabídnout komplexní podporu studentům při získávání praktických zkušeností. Za tímto účelem chce centrum spojovat oborníky příbuzných disciplín a poskytnout tak studentům příklad modelového multidisciplinárního přístupu. Pro veřejnost je tato idea přínosná zejména v rovině seznámení se s dosud nepříliš praktikovaným přístupem k řešení psychologických a pedagogických problémů.

Dne 2. 2. 2006 bylo slavnostní zahájení provozu ACPS v areálu Vysokého učení technického v Brně na ulici Údolní. Téhož dne probíhal i den otevřených dveří ACPS, během něhož si mohli návštěvníci prohlédnout nadstandardní multimediální vybavení centra a seznámit se s nabídkou aktivit, která vychází z realizace projektu. Klinicko-poradenské centrum představilo svůj záměr nabízet veřejnosti bezplatně psychologickou pomoc v osobních a vztahových problémech dětem, dospívajícím, dospělým a  rodinám. Mezi další služby, které může veřejnost v centru využívat patří psychologické poradenství a diagnostika, individuální a skupinová psychoterapie, sebepoznávací a svépomocné skupiny, relaxace, autogenní trénink a další odborné služby, které budou zajišťovat odborní pracovníci z praxe nebo studenti psychologie vykonávající činnost pod supervizí odborníka.

Slavnostní otevření Akademického centra poradenství a supervize v areálu Vysokého učení technického v Brně na ulici Údolní se uskutečnilo 2. února.
Slavnostní otevření Akademického centra poradenství a supervize v areálu Vysokého učení technického v Brně na ulici Údolní se uskutečnilo 2. února.


Sociálně-pedagogické centrum se orientuje především na rozvoj profesních kompetencí studentů sociální pedagogiky a poradenství. Aktivity sociálně pedagogického centra se zaměřují na zprostředkování odborných praxí studentům a jejich vedení. Další rovinou činnosti je navázání spolupráce se zařízeními, které mohou do budoucna nabídnout absolventům pracovní příležitosti. Hlavním cílem je podpořit zaměstnatelnost absolventů prostřednictvím zkvalitnění jejich přípravy během studia, a to zejména díky rozšířené nabídce orientované na získání pracovních zkušeností v oboru. Nově vybavené prostory ACPS jsou k dispozici jak studentům tak veřejnosti, jejich využívání je podmíněno dohodou se sekretariátem ACPS a konkrétními pracovníky center, kontakty lze nalézt na webových stránkách centra www.acps.cz.

Hlavní novinky