Přejít na hlavní obsah

Etická komise doporučuje dohodou rozvázat pracovní smlouvu s Horynou

Další postup je na děkanovi filozofické fakulty. S Horynou, odsouzeným za výhrůžky kolegovi, se chce domluvit.

Břetislava Horynu odsoudil po odvolání Krajský soud v Brně k úhradě 50tisícové pokuty za emailové výhrůžky kolegovi. Foto: David Povolný.

Po vypovězení smlouvy s Břetislavem Horynou volá také Akademický senát Filozofické fakulty MU.Profesor filozofické fakulty Břetislav Horyna, kterého na konci května pravomocně odsoudil Krajský soud v Brně k peněžitému trestu za odesílání výhružných e-mailů svému kolegovi Jaroslavu Hrochovi, na univerzitě zřejmě skončí. Pro udělení výpovědi na základě tohoto rozsudku nemá děkan Josef Krob podle vlastních slov oporu v zákoně, chtěl by se však na základě doporučení Etické komise Masarykovy univerzity s Horynou domluvit.

„Požádal jsem etickou komisi o její stanovisko s tím, že jsem upozornil na úskalí, která jsou spojena s pracovněprávním řešením při dodržování zákoníku práce, a na etickou dimenzi celé kauzy. Členové komise se shodli na tom, že požádají rektora Mikuláše Beka, aby v součinnosti se mnou jako děkanem filozofické fakulty a předsedou etické komise hledal cestu, jak s profesorem Horynou pokud možno smírně najít řešení pracovněprávního vztahu tak, aby se více nepoškozovala pověst univerzity a fakulty,“ uvedl k dalšímu postupu děkan.

Po vypovězení smlouvy s Břetislavem Horynou volá také Akademický senát Filozofické fakulty MU.

„Trestný čin, za který soud uznal profesora Horynu vinným, považuje senát za mravně neakceptovatelný a Horynovo jakékoliv další pracovní působení na Masarykově univerzitě za zcela vyloučené,“ píše se v prohlášení vydaném 18. června. Senátoři také vyzvali vedení fakulty a vedení katedry filozofie, aby zvážilo kompenzaci poškozenému Jaroslavu Hrochovi. Tomu ke konci srpna na fakultě končí pracovní smlouva.