Přejít na hlavní obsah

Nejlepší výzkum v informatice a politologii se dělá na MU

Vyplývá to ze studie CERGE-EI, která srovnávala 122 oborů na vědeckých pracovištích po celém Česku.

Ilustrační foto: www.sxc.hu.

V oboru informatika a politologie a politické vědy se nejlepší výzkum v České republice provádí na Masarykově univerzitě. Vyplývá to ze srpnové zprávy studie CERGE-EI, která srovnávala 122 oborů z nejrůznějších vědeckých pracovišť v ČR.

V samotném oboru Informatika vede suverénně Fakulta informatiky MU s celkovými 67 započítanými výsledky výzkumu před druhým umístěným Ústavem informatiky Akademie věd (AV ČR) s 27 výsledky. I v případě řazení se zohledněním impakt faktoru časopisu, ve kterém byly výsledky publikovány, je právě fakulta informatiky v této oblasti v Česku s přehledem první.

„Připočteme-li k výsledkům výzkumu ještě pestrou průmyslovou spolupráci, která stejně jako výzkum dostane výrazný impuls díky budovanému centru CERIT, je vidět, že máme opravdu po všech stránkách co nabídnout,“ říká Michal Kozubek, děkan fakulty informatiky.

Ve výzkumu v oboru Politologie a politické vědy dominuje Fakulta sociálních studií MU s 24 výstupy před Sociologickým ústavem AV ČR a Ústavem mezinárodních vztahů.

Ve srovnáních si vede dobře také více než 50 dalších oborů na Masarykově univerzitě. Do první desítky oborů s nejlepším výzkumem se zařadily například psychologie, sociologie, astronomie a astrofyzika, geochemie, meteorologie, vliv životního prostředí na zdraví, genetika a molekulární biologie, biochemie, zoologie, botanika, oftalmologie, stomatologie, neurochirurgie a neurovědy, které se realizují na Přírodovědecké a Lékařské fakultě či na Fakultě sociálních studií MU.

Studie Štěpána Jurajdy a Daniela Münicha Kde se v ČR dělá nejlepší výzkum vznikla v rámci projektu IDEA CERGE-EI Národohospodářského ústavu AV ČR. Vychází z článků v impaktovaných časopisech registrovaných v databázi Web of Science (WoS), které byly zároveň vykázány výzkumnými organizacemi v rámci oficiálního Hodnocení 2011.

„Z oblasti společenských věd uvádíme výsledky pouze za čtyři obory (ekonomie, sociologie, psychologie, politické vědy), ve kterých má šíření výsledků výzkumu v impaktovaných časopisech zásadnější význam. V ostatních společenskovědních a humanitních oborech se poznatky výzkumu šíří dominantně buď prostřednictvím knih, nebo v časopisech neobsažených v databázi WoS a o kvalitě vědecké produkce v těchto oborech tak v ČR dosud neexistují žádná systematicky zpracovávaná data,“ doplňují ke zprávě autoři.

Hlavní novinky