Přejít na hlavní obsah

Vědci zkoumající toxické látky získali nový pavilon

V severní části bohunického kampusu byla otevřena nová budova s desítkami laboratoří pro toxikology.

Centrum se dlouhodobě zaměřuje na získávání dat o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a jejich propojení s údaji o zdravotním stavu obyvatel. Foto: Katarína Jablonská.

Nově postavený pavilon s bezmála padesáti laboratořemi a dvěma velkými posluchárnami začne sloužit Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (Recetox) v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity.

Centrum se dlouhodobě zaměřuje na získávání dat o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a jejich propojení s údaji o zdravotním stavu obyvatel. Stavba pavilonu, který byl dnes slavnostně otevřen, je součástí rozsáhlejšího projektu Cetocoen financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

„Naším dlouhodobým cílem je vybudovat veřejně dostupný informační systém o stavu znečištění prostředí toxickými látkami, a to nejen v národním, ale i v celosvětovém měřítku,“ řekl ředitel centra Recetox Ivan Holoubek.

Vědci z jeho týmu sledují toxikologické dopady syntetických, ale i přírodních chemikálií, například toxinů sinic přítomných v povrchových vodách. Podílí se na mezinárodních studiích, které se zabývají dopadem chemických látek, s nimiž se běžně setkáváme v okolním prostředí nebo v potravinách a které mohou způsobit poškození zdraví (lehké mozkové dysfunkce, autismus). „Snažíme se určit faktory, které mohou nejvíce ovlivnit zdraví populace, a nejen to. Vyvíjíme nástroje, jež mohou chemické látky kontaminující životní prostředí odbourávat,“ upřesnila Jana Klánová z centra Recetox.

Rozvoj výzkumu v novém pavilonu umožní také dokonalejší laboratorní vybavení jako například hmotnostní spektrometry pro odhalování stopových množství různých toxických látek, kultivační zařízení pro experimentální kultury nebo laserová záblesková fotolýza pro studium mechanismů chemických reakcí. Vedle přístrojového vybavení přispěl projekt také k vytvoření stimulujících podmínek pro mladé vědce. Nová budova poskytne zázemí více než stočlennému týmu odborníků, ve kterém téměř 20 % zaměstnanců a čtvrtinu doktorandů tvoří zahraniční vědci.

Celkový rozpočet čtyřletého projektu, který odstartoval v únoru 2010, činí 536 milionů korun, z nichž 238 milionů korun stála stavba nového pavilonu a 143 milionů korun přístrojové vybavení. Špičková infrastruktura podporující výzkum v oblasti chemie, toxikologie, epidemiologie i proteinového inženýrství bude sloužit nejen vědcům z Masarykovy univerzity, ale bude nabízena také externím spolupracovníkům na národní i mezinárodní úrovni.

Hlavní novinky