Přejít na hlavní obsah

Akademický senát navrhl do čela ESF Slaného

Fakulta se musí orientovat zejména na posilování vědeckého výkonu, plánuje kandidát na děkana Antonín Slaný.

Vedoucí katedry ekonomie profesor Antonín Slaný se stal kandidátem na post děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Foto: David Povolný.

Vedoucí katedry ekonomie profesor Antonín Slaný se stal kandidátem na post děkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kandidáta, jehož do funkce jmenuje rektor, dnes zvolil akademický senát fakulty. Ve funkci vystřídá dosavadního děkana Ivana Malého, jenž z pozice odešel, protože se začátkem letních prázdnin stal prorektorem Masarykovy univerzity pro strategii.

Fakulta se musí výrazně orientovat zejména na posilování vědeckého výkonu, uvedl Slaný ve svém programovém prohlášení. „Vědecký výkon, byť jsou jeho smysl a konstrukce často zpochybňovány, bude i ve střednědobém horizontu klíčem ke všemu: k lepšímu financování i vstupenkou do klubu tzv. výzkumných univerzit,“ zdůraznil. S tím podle něj souvisí i další významný cíl fakulty, a to je zvyšování kvalifikační struktury akademických pracovníků, zejména zvyšování počtu docentů a profesorů.

S ohledem na očekávané změny ve vysokoškolském prostředí chce Slaný pro následující období připravit strategii, která bude reagovat na diskutované rozdělení vysokých škol na výzkumné, vzdělávací a profesně orientované a dále na celostátně připravovaný přesun těžiště vysokoškolského vzdělání k masovějšímu bakalářskému studiu a zmenšení podílu magisterských studentů.

S vedoucí funkcí na fakultě už má Slaný zkušenosti, děkanem byl již v letech 1999 až 2004. Na univerzitě dnes působí i jako vedoucí Centra výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Odborně se specializuje na problematiku konkurenceschopnosti ekonomiky a problematiku hospodářské a sociální politiky. V minulosti se podílel rovněž na nejužším vedení univerzity, v letech 2004 až 2011 zastával post prorektora univerzity.

Rozhovor s Antonínem Slaným si přečtěte v listopadovém čísle měsíčníku muni.cz.

Hlavní novinky