Přejít na hlavní obsah

Nová grantová agentura podpoří vědce na MU

Podpora se bude rozdělovat jednou ročně. Žádosti a nominace mohou zájemci podávat od ledna.

Ilustrační foto: David Povolný.

Až 26 milionů korun ročně vyčlení ze svých zdrojů Masarykova univerzita na podporu špičkového základního i aplikovaného výzkumu. Nový Program podpory výzkumu, součást Grantové agentury MU, byl vyhlášen 1. října. Žádosti a nominace mohou zájemci ze všech oborů podávat od 1. ledna 2013. Finanční prostředky bude MU čerpat z tzv. institucionální podpory na koncepční rozvoj, což jsou peníze, které si univerzita „vydělá“ vědeckým výkonem.

„Pravidla Programu podpory výzkumu prošla téměř ročním vývojem, který zahrnoval analýzu domácí a především zahraniční dobré praxe, velice konstruktivní práci v týmu proděkanů pro výzkum a dalších odborníků, několik revizí a hlasování napříč fakultami. V současné podobě se jedná o strategický podpůrný systém pro výzkum, který je všeobecně vítán a podporován. Pozitivní efekt očekávám v poměrně brzké době,“ uvedl Petr Dvořák, prorektor MU pro výzkum.

Program je jednou ze tří součástí Grantové agentury MU. Ta bude zahrnovat také motivační oceňování vynikajících vědců. Nejvyšším bude 200 tisíc korun za originální uveřejněné výzkumné výsledky v konkrétním roce. Finanční odměna za dlouhodobé vynikající výsledky a podpora pro mladé vědce do 35 let za mimořádný výzkum či za úspěch v mezinárodní grantové soutěži se pak pohybuje od 100 do 150 tisíc.

Podporu bude MU udělovat také na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných mezinárodních projektů. Do této kategorie spadají například projekty Rámcových programů Evropské komise, projekty ERC, EMBO nebo NIH. V této části mohou žadatelé získat až 400 tisíc korun.

Zvláštní kategorií podpory jsou pak mezioborové projekty, které budou navrhovat týmy alespoň deseti vědců, nejlépe ze dvou nebo více fakult univerzity.

Na svou práci mohou získat až pět milionů korun na tři roky. „Právě tento způsob podpory výzkumu možná přinese něco opravdu nového a významného,“ řekl Petr Dvořák.

Projekty, které žádají o peníze, pak hodnotí nezávislí odborníci a rada programu složená z proděkanů fakult, prorektora pro akademické záležitosti, prorektora pro rozvoj a kvestora. Na její činnost dohlíží prorektor pro výzkum. Další součástí Interní grantové agentury Masarykovy univerzity bude specifický vysokoškolský výzkum a program rektora MU.

Ti, kdo uspěli se svými projekty, se výsledky dozvědí na konci března 2013. Podporu vědcům plánuje agentura přidělovat každý rok. 

Více informací poskytne Soňa Váleková z Odboru výzkumu Rektorátu MU.

Hlavní novinky